Πρόσφατες ανακοινώσεις

KENA ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΚΕΝΑ ΠΕ06

ΚΕΝΑ ΠΕ07

ΚΕΝΑ ΠΕ70

ΚΕΝΑ ΠΕ091.1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΠΕ71, ΠΕ70.ΕΑΕ ΣΜΕΑΕ 2020-2021

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΠΕ71, ΠΕ70.ΕΑΕ ΣΜΕΑΕ 2020-2021

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ 1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 2 2 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ 3

 

[…]

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ30

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ30 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ 2o ΔΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ 1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΠΕ25-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΠΕ25-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ 3o ΔΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ 1

ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2020-2021 ΠΕ61, ΠΕ60.ΕΑΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2020-2021 ΠΕ61, ΠΕ60.ΕΑΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ 1 1ο Ν/ΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 1 2 5ο Ν/ΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 1 3 Ν/ΓΕΙΟ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ 1 ΣΥΝΟΛΟ 3

 

[…]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΝΤΩΝ, ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 2020_signed

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΚΕΝΑ ΤΥ ΖΕΠ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2020-2021

ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΚΕΝΑ ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΝΑ ΠΕ25 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΟΜΕΑΚΟ

ΚΕΝΑ ΠΕ30 EΚO

ΚΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΕΝΑ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΚΕΝΑ-ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΕΠ, ΕΒΠ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 – 2021

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε ότι οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία βάσης τους, που έχουν ανακοινωθεί, από την

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 8:00 -10:00,

προκειμένου οι Δντες/ντριες και Προϊστάμενοι/νες να αποστείλουν, άμεσα και μέσω e–mail, την […]

Δικαιολογητικά Πρόσληψης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

1. Εκτύπωση σελίδας από το ΟΠΣΥΔ στην οποία αναγράφεται το ΑΦΜ

2. Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το ΑΜΚΑ

3. Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το ΑΜΑ ΙΚΑ

4.Φωτοαντίγραφο πτυχίου (Σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου να προσκομισθούν επιπλέον: α. μετάφραση, β. αναγνωριση ΔΟΑΤΑΠ, γ. απολυτήριο λυκείου)

5.Φωτοτυπία […]