3ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσφατες ανακοινώσεις

μόνιμοι ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 και ΠΕ30 οι οποίοι σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 41686/Ε4/11-04-2022 Απόφαση του ΥΠΑΙΘ, μετατίθενται σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μόνιμοι ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 και ΠΕ30, οι οποίοι σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 41686/Ε4/11-04-2022 Απόφαση του ΥΠΑΙΘ, μετατίθενται σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητάς μας, να καταθέσουν δήλωση προτίμησης για οριστική τοποθέτηση στην υπηρεσία μας, καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά (εντοπιότητα, συνυπηρέτηση, πιστοποιητικό ΚΕΠΑ- εάν υπάρχουν), στο email: kmakedpde@sch.gr από 23-05-2022 έως 27-05-2022 […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ – 2022

;"

1_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2022

2. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2022

3. ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

4. ΔΙΑΘΕΣΗ

5. ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60

6. ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 «Οργανικές […]

Γνωστοποίηση για ΠΕ29 σε 2ΕΑ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Γνωστοποίηση για ΠΕ29 σε 2ΕΑ_signed

Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022-2023

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Eγκύκλιο για υποβολή αιτήσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για αποσπάσεις σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ καθώς και σε ξεχωριστό αρχείο την αίτηση που βρίσκεται στο τέλος της εγκυκλίου προκειμένου για τη διευκόλυνση των υποψηφίων

και παρακαλείσθε για τη δημοσιοποίηση αυτών με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 16-20/5/2022

Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή […]

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ05, ΠΕ08, ΠΕ79.01 & ΠΕ91.01 Γενικής Αγωγής για καταχώριση προτιμήσεων σχολικών μονάδων, που αφορούν στις αιτήσεις μετάθεσης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε

chread

1. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ_ 2022

2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ 2021-2022

3. ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΕΝΤΥΠΟ 1 ΑΔΕΙΩΝ

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ε.Β.Π. & Ε.Ε.Π. για υποβολή δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για υποβολή δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του Υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕA/2022 και 2ΕA/2022 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

;"

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ

Ανακοίνωση επικαιροποιημένου πίνακα μορίων μετάθεσης μελών ΕΕΠ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Ανακοίνωση επικαιροποιημένου πίνακα μορίων μετάθεσης μελών ΕΕΠ για βελτίωση και οριστική τοποθέτηση 2021-2022

Επικαιροποιημένος πίνακας

Ανακοίνωση οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής εντός ΠΥΣΠΕ Ημαθίας

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ