Πρόσφατες ανακοινώσεις

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν.4547/2018 (Α’ 102),όπως ισχύει],για το σχολικό έτος 2020-2021.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων λόγω χιονόπτωσης

12b-300x225

Σας ενημερώνουμε ότι με την 797/15-1-2021 Απόφαση του Δημάρχου Βέροιας, λόγω χιονόπτωσης, δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα την Παρασκευή 15-1-2021, στις κάτωθι σχολικές μονάδες.

Νηπιαγωγείο Ριζωμάτων Δημοτικό Σχολείο Ριζωμάτων Νηπιαγωγείο Τριποτάμου Ράχης Δημοτικό Σχολείο Τριποτάμου Ράχης

ΔΠΕ Ημαθίας

Εκπαίδευση Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας και Πολιτικών Υπαλλήλων με την 74 η Εκπαιδευτική Σειρά (2021-2022) της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ)

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Εκπαίδευση Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας και Πολιτικών Υπαλλήλων με την 74η Εκπαιδευτική Σειρά (2021-2022) της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) Εκπαίδευση Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας και Πολιτικών Υπαλλήλων

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων μορίων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: « Ανακοίνωση οριστικών πινάκων μορίων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή»

Σχετ.: 1. Άρθρο 12 παρ. 4 του Π.Δ. 50/1996 (45 Α). 2. Οι αριθμ. πρωτ. 149629/Ε2/03-11-2020 και 156436/Ε2/16-11-2020 εγκύκλιοι του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες με τα μόρια και […]

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μορίων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή – Υποβολή ενστάσεων

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: «Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μορίων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή – Υποβολή ενστάσεων»

Σχετ.: 1. Άρθρο 12 παρ. 4 του Π.Δ. 50/1996 (45 Α). 2. Οι αριθμ. πρωτ. 149629/Ε2/03-11-2020 και 156436/Ε2/16-11-2020 εγκύκλιοι του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας ανακοινώνει τους πίνακες με τα μόρια και […]

Προθεσμία και διαδικασία υποβολής ενστάσεων κατά του προσωρινού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων για τις θέσεις Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ημαθίας

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

Προθεσμία και διαδικασία υποβολής ενστάσεων κατά του προσωρινού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων για τις θέσεις Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ημαθίας

Από το ΠΥΣΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ανακοινώνεται ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων για […]

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016)

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την έναρξη του Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2020 στην ιστοσελίδα www.apografi.gov.gr .

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στα παρακάτω σχετικά από 4/12/2020 έως και 14/12/2020.

Σχετικό : Η με ΑΔΑ : Ψ2Γ746ΜΤΛ6-9ΨΓ εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και το υπ” αριθμ […]

Πίνακας δεκτών υποψηφίων για τις θέσεις Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της Δι.Π.Ε. Ημαθίας.

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Ανακοίνωση προς τους υποψηφίους

Πίνακας

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών 7-11-2020

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Από τη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των εκλογών του Σαββάτου, 7 Νοεμβρίου 2020. Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων μπορούν να υποβληθούν ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΠΕ ενώπιον του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΥΣΠΕ ενώπιον του ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ έως και την […]

KENA ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΚΕΝΑ ΠΕ06

ΚΕΝΑ ΠΕ07

ΚΕΝΑ ΠΕ70

ΚΕΝΑ ΠΕ091.1