Κρίση και τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70/Δασκάλων

anakoinoseis![2]

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

ΔΗΛΩΣΗ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΟΜΑΔΕΣ-ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΕΝΑ-ΔΑΣΚΑΛΩΝ

 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη λειτουργικών κενών Τμημάτων Ένταξης Δημοτικών Σχολείων

anakoinoseis![2]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ KENA ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

;"

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Κρίση και τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60/Νηπιαγωγών

anakoinoseis![2]

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 

 

 

Υποβολή δηλώσεων προσωρινών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ11 που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Ημαθίας

anakoinoseis![2]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ-ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΙ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

Υποβολή δηλώσεων προσωρινών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07 και ΠΕ19-20 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ ή είναι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

anakoinoseis![2]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2016-2017, 11-8-2016

;"

ΥΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΠΥΣΔΕ 05.08.2016

Υποβολή ενστάσεων, επανεξετάσεων, ανακλήσεων αποσπάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης 2016-2017, 10-8-2016

;"

131867Ε2_09-08-2016

Διευκρίνηση προς τους εκπαιδευτικούς με υφιστάμενη απόσπαση σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και ενεργή αίτηση απόσπασης στη ΓΓ του ΥΠΠΕΘ, 9-8-2016

anakoinoseis![2]

Διευκρίνιση για Αποσπασμένους ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, 8-8-2016

;"

(6Ξ524653ΠΣ-ΟΞΤ)Anakoinopoiisi_Kyrosi-telikou-aksiologikou-pinaka_2016-2017