Τροποποίηση τοποθέτησης Αναπληρώτριας Νηπιαγωγού, 25-11-2015

;"

Τροποποίηση τοποθέτησης προσωρινής αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ60- Νηπιαγωγών:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΚΑΕ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΕ32 & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΕ32, 24-11-2015

;"

Τροποποίηση διάθεσης ωραρίου προσωρινής αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΑΕΠ

Τοποθέτηση προσωρινού αναπληρωτή εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ32- Θεατρικών Σπουδών:

ΠΕ32-ΠΔΕ

Τοποθέτηση προσωρινής αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 – Δασκάλων, 17-11-2015

;"

Τοποθέτηση προσωρινής αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 – Δασκάλων:

13277

Τοποθέτηση και τροποποίηση τοποθέτησης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70- Δασκάλων, ΠΕ71 & ΠΕ70.50 – Δασκάλων Ε.Α.Ε. και ΠΕ60.50- Νηπιαγωγών Ε.Α.Ε. Παράλληλης Στήριξης

;"

12981

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διθέσιων και Τριθέσιων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ημαθίας, 5-11-2015

;"

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διθέσιων και Τριθέσιων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ημαθίας:

12667

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου Οκτωβρίου 2015, 4-11-2015

eco_news

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου Οκτωβρίου 2015:

12547

Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11, 2-11-2015

;"

Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 που αποσπάστηκαν ως πλεονάζοντες ή διατέθηκαν για συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου από το ΠΥΣΔΕ Ημαθίας στο ΠΥΣΠΕ Ημαθίας – Διάθεση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Ημαθίας, για συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίο:

12348

Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, 29-10-2015

anakoinoseis![2]

Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Διθέσιων και Τριθέσιων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ημαθίας:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-1

Τοποθέτηση, τροποποίηση τοποθέτησης και τροποποίηση διάθεσης ωραρίου προσωρινών αναπληρωτών, 27-10-2015

;"

Τοποθέτηση, τροποποίηση τοποθέτησης και τροποποίηση διάθεσης ωραρίου προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ16.01- Μουσικής, ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ08- Καλλιτεχνικών Μαθημάτων:

ΕΑΕΠ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ, 23-10-2015

;"

Τροποποίηση τοποθέτησης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ71- Δασκάλων Ε.Α.Ε. Παράλληλης Στήριξης:

ΠΕ71 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ