Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς, 11/2/2016

anakoinoseis![2]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την τριήμερη εκδρομή της Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Πατρίδας Ημαθίας στη Βουλή των Ελλήνων:

ΠΑΤΡΙΔΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου Ιανουαρίου 2016

eco_news

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Γνωστοποίηση Μονάδων Μεταθέσεων (ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)

anakoinoseis![2]

ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ν.1256/1982, 4-2-2016

anakoinoseis![2]

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘ.ΔΗΛΩΣΕΩΝ ν. 1256.1982

2. ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

3. ΔΗΛΩΣΗ και ΠΙΝΑΚΑΣ elsyn.gr

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ημαθίας, 3-2-2016

anakoinoseis![2]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, 3-2-2016

anakoinoseis![2]

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Α) Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – ΑΠ 1,2,3

Β) Πρόγραμμα Μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες – ΑΠ1

Γ) Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με […]

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ, 2-2-2016

;"

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης, 29-1-2016

;"

1050

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (2012-2015) – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ, 27-1-2016

anakoinoseis![2]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (2)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΕ70, 26-1-2016

;"

ΕΑΕ Π.Δ.Ε.