Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

;"

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ86

;"

ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ86

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ ΕΚΠΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ86

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ79

;"

ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ79

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ11

;"

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ ΕΚΠΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11

ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11.xls

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ07

;"

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ ΕΚΠΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ07

ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ07

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ06

;"

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06.xls

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06

ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ05

;"

ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ05

Πρόσκληση μονίμων εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης προκειμένου να οριστούν ως Σ.Ε.Π.

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

SEP_SYNTONISTES_PROSFYGWN_PROSKLHSH_132472_E2_ΩΕΠΤ4653ΠΣ-ΟΗΝ_20180803

Ανακοίνωση ειδικών τμημάτων ιταλικής γλώσσας για δημοσίους υπαλλήλους

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

28297_signed

Προκηρύξεις διοικητικού και τομεακών γραμματέων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΩΑΑΝ4653ΠΣ-ΗΨΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

9ΔΘΚ4653ΠΣ-ΖΒΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

9ΙΙΡ4653ΠΣ-ΤΑ2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ