Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης/διάθεσης πλεοναζόντων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 σε σχολικές μονάδες του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης

;"

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης/διάθεσης πλεοναζόντων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 σε σχολικές μονάδες του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

anakoinoseis![2]

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 – Πληροφορικήs

;"

Τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 – Πληροφορικής

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ71- ΕΑΕ

;"

Τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ71 – Δασκάλων Ε.Α.Ε.

ANAKHΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

anakoinoseis![2]

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου Σεπτεμβρίου 2016

econ_news

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου Σεπτεμβρίου 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη λειτουργικών κενών στις δομές της Ειδικής Αγωγής

anakoinoseis![2]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη λειτουργικών κενών στις δομές της Ειδικής Αγωγής

Τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 16.01 –Μουσικής

anakoinoseis![2]

Τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 16.01 –Μουσικής

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2016-2017

anakoinoseis![2]

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2016-2017

Ορισμός Προϊσταμένων Μονοθέσιων Νηπιαγωγείων

anakoinoseis![2]

Ορισμός Προϊσταμένων Μονοθέσιων Νηπιαγωγείων