Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Γ” ΦΑΣΗΣ

;"

Παρακαλούνται οι Αναπληρωτές που προσλήφθηκαν με την Γ΄ Φάση, να παρουσιαστούν την Πέμπτη, 8/10/2020 ή την Παρασκευή 9/10/2020 στο σχολείο τοποθέτησης τους. ( Ώρα 8.10΄)

Ψ25Η46ΜΤΛΗ-ΧΔΥ ΠΔΕ

ΩΖΟΕ46ΜΤΛΗ-ΓΚΚ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΚΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – Ανακοινοποίηση

ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΚΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΕΝΑ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΚΕΝΑ-ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΚΕΝΑ ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΚΕΝΑ ΣΜΕΑΕ ΠΕ71, ΠΕ70EAE

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΚΕΝΑ ΤΥ ΖΕΠ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2020-2021

ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΚΕΝΑ ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΝΑ ΠΕ25 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΟΜΕΑΚΟ

ΚΕΝΑ ΠΕ30 EΚO

ΚΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΕΝΑ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΚΕΝΑ-ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Πλήρωση της κενούμενης θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

14961ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 10-9-2020

;"

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 10-9-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

;"

Από τη Δ/νση Π.Ε. Ημαθίας ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών/τριών ΕΕΠ, ΕΒΠ και εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας.

Παρακαλούμε οι αναφερόμενοι/νες στις συνημμένες αποφάσεις να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία βάσης τους, στις 1 και 2 Σεπτεμβρίου, από τις 8:00 έως το αργότερο στις 10:00, προκειμένου οι Δ/ντες/ντριες και Προϊστάμενοι/νες […]

Προσωρινές τοποθετήσεις νεοδιόριστων ειδικής αγωγής και Αποσπάσεις Νηπιαγωγών Β” φάση

;"

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΓΩΝ Β΄ΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

SKMBT_28320082112020

Δήλωση προτίμησης υποψηφίου

ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΠΕ05

ΠE06

ΠE11

ΠΕ 86

ΠΕ07

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΜΕΑΕ – ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2020-2021

;"

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΜΕΑΕ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ -ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 2020-2021

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ – ανακοινοποίηση