ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

book1

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2017

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2017

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2017

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των Δ.Υ.Ε.Π. από μόνιμους εκπαιδευτικούς

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

prosklisi-dyep

pinakas-sxolikon-monadon-dyep prosklisi-dyep

TOΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ08, ΠΕ32 ΚΑΙ ΠΕ18.41

;"

TOΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ08, ΠΕ32 ΚΑΙ ΠΕ18.41

TOΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ71 ΚΑΙ ΠΕ61

;"

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ71 ΚΑΙ ΠΕ61

ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2016-2017

;"

ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2016-2017

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

;"

ΤΡΟΠΟΠOΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2016-2017

ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

;"

8-9-2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2016-2017

;"

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΘEΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2016-2017

;"

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2016-2017

;"

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ19_20