Πρόσφατες ανακοινώσεις

Τροποποιήσεις διάθεσης ωραρίων

;"

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ 2

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2

ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ05 _2

ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ07_B FASH

ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Δ ΦΑΣΗ

Διάθεση ωραρίου εκπαιδευτικών ΠΕ11

;"

ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ86, ΠΕ91.01, ΠΕ79.01 ΚΑΙ ΠΕ08

;"

ΠΕ86-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕ91.01-ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ79.01- ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΕ08-ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ86, ΠΕ06 ΚΑΙ ΠΕ79

;"

ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ_ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ_ΜΟΝΙΜΟΙ

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης

;"

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ BRAILLE – ΕΝΓ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ – Β ΦΑΣΗ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Β ΦΑΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ32, ΠΕ60, ΠΕ86, ΠΕ16, ΠΕ07 ΚΑΙ ΠΕ08

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΚΕΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΚΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΚΕΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΖΕΠ

;"

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 10/9/19 ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11/9/19 ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΜΕΑΕ-ΤΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ Α ΄ΦΑΣΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΟ-ΖΕΠ Α ΄ΦΑΣΗ

ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε διάθεση και αποσπάσεις, Β φάση

;"

Διάθεση Ωραρίου Εκπαιδευτικών ΠΕ70

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικων Κλαδου ΠΕ70