Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

;"

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Υποβολή δηλώσεων συμπλήρωσης υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11 και ΠΕ86, που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Ημαθίας

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2. ΚΕΝΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

3. ΚΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

4. ΚΕΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

5. ΚΕΝΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

6. KENA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

7. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

Υποβολή δηλώσεων προσωρινών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ07 και ΠΕ86, που είναι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2. ΚΕΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

3. ΚΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

4. ΕΝΤΥΠΟ-ΔΗΛΩΣΗΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

5. ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

 

 

Ανακοίνωση πίνακα λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70, ανά σχολική μονάδα

;"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΕΝΑ-ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΟΜΑΔΕΣ-ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

;"

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ

Κρίση και τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70/Δασκάλων & ΠΕ60/Νηπιαγωγών – Τροποποίηση

;"

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ (3)

ΔΗΛΩΣΗ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ (1)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΕΝΑ-ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΕΝΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ-ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΟΜΑΔΕΣ-ΣΧΟΛΕΙΩΝ (1)

Υποβολή δηλώσεων προσωρινών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60 και ΠΕ11 που είναι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ

;"

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ KENA ΣΜΕΑΕ ΠΕ70

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ KENA ΣΜΕΑΕ ΠΕ11

4. ΕΝΤΥΠΟ-ΔΗΛΩΣΗΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

5. ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

6. ΚΩΔΙΚΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

Κρίση και τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 & ΠΕ60

;"

1.ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ-ΔΑΣΚΑΛΩΝ

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΕΝΑ-ΔΑΣΚΑΛΩΝ

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΕΝΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

6. ΔΗΛΩΣΗ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

7. ΟΜΑΔΕΣ-ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2018

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ

 

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ

Υποβολή αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης ή δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων κλάδων ΠΕ05,ΠΕ07,ΠΕ08 και ΠΕ86

;"

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΕ05_ΠΕ07_ΠΕ08_ΠΕ86

ΕΝΤΥΠΟ 1_ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ 2_ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ