Πρόσφατες ανακοινώσεις

Συνέχιση της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ06 & ΠΕ11 Γενικής Αγωγής

;"

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ11 ΚΑΙ ΠΕ06 2019

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2019 ΣΤΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

;"

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής για υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε

;"

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2019

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΕΝΤΥΠΟ 1 ΑΔΕΙΩΝ

Υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί και Δήλωση τοποθέτησης λόγω Υπεραριθμίας

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

18_ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

1 ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

3 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

4 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

5 222180ΓΔ4_27-12-2018 (Β΄ 5933) Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2018

2 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-1

4 222084_ΓΔ4_27-12-2018 (Β΄ 5919) Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ

5 4505ΓΔΑ11-01-2019 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ

 

Τροποποίηση προσωρινών τοποθετήσεων – Διάθεση ωραρίου εκπαιδευτικών Δ/νσης Π.Ε. Ημαθίας

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Προσωρινές τοποθετήσεις – Διάθεση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ07, ΠΕ11 & ΠΕ86 που διατέθηκαν από τη ΔΙΔΕ Ημαθίας

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Προσωρινές τοποθετήσεις – Διάθεση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ07, ΠΕ11 & ΠΕ86 που διατέθηκαν απο τη ΔΙΔΕ Ημαθίας

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ Γ ΦΑΣΗ

;"

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ Γ ΦΑΣΗ 4-12-2018

Υποβολή δηλώσεων προσωρινών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ11, που διατέθηκαν από το ΠΥΣΔΕ Ημαθίας

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2. ΕΝΤΥΠΟ-ΔΗΛΩΣΗΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

3. ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11