ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ TOΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΝΤΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΑΝΑΚΟΝΩΣΗ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΝΤΩΝ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΝΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

book1

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2017

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2017

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2017

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των Δ.Υ.Ε.Π. από μόνιμους εκπαιδευτικούς

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

prosklisi-dyep

pinakas-sxolikon-monadon-dyep prosklisi-dyep

TOΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ08, ΠΕ32 ΚΑΙ ΠΕ18.41

;"

TOΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ08, ΠΕ32 ΚΑΙ ΠΕ18.41

TOΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ71 ΚΑΙ ΠΕ61

;"

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ71 ΚΑΙ ΠΕ61

ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2016-2017

;"

ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2016-2017

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

;"

ΤΡΟΠΟΠOΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2016-2017

ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

;"

8-9-2016 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ