Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΖΕΠ

;"

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 10/9/19 ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11/9/19 ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΜΕΑΕ-ΤΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ Α ΄ΦΑΣΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΟ-ΖΕΠ Α ΄ΦΑΣΗ

ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε διάθεση και αποσπάσεις, Β φάση

;"

Διάθεση Ωραρίου Εκπαιδευτικών ΠΕ70

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικων Κλαδου ΠΕ70

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

;"

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Κρίση και τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70/Δασκάλων & ΠΕ60/Νηπιαγωγών

;"

ΔΗΛΩΣH ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΕΝΑ-ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΕΝΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ-ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΟΜΑΔΕΣ-ΣΧΟΛΕΙΩΝ (1)

Ανακοίνωση μεταθέσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06 & ΠΕ11 εντός ΠΥΣΠΕ Ημαθίας

book1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ11 & ΠΕ06

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕ11

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕ06

 

 

Συνέχιση της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ06 & ΠΕ11 Γενικής Αγωγής

;"

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ11 ΚΑΙ ΠΕ06 2019

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2019 ΣΤΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

;"

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής για υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε

;"

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2019

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΕΝΤΥΠΟ 1 ΑΔΕΙΩΝ

Υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί και Δήλωση τοποθέτησης λόγω Υπεραριθμίας

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

18_ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ 2019