Πρόσφατες ανακοινώσεις

Υποβολή αιτήσεων απόσπασης-προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70,ΠΕ60,ΠΕ06,ΠΕ11 και ΠΕ79 εντός ΠΥΣΠΕ

;"

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ 2017-18

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2017-8

ΚΩΔΙΚΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

Ανακοίνωση μεταθέσεων Γενικής και Ειδικής Αγωγής εντός ΠΥΣΠΕ Ημαθίας

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2018

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2018

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2018

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2017-2018

;"

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΚΩΝ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για καταχώριση προτιμήσεων για μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ

;"

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ06, ΠΕ11 & ΠΕ79 Γενικής Αγωγής για καταχώριση προτιμήσεων σχολικών μονάδων, που αφορούν στις αιτήσεις μετάθεσης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ_ 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΕΝΤΥΠΟ 1 ΑΔΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ

Χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ 2018

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΩΝ

Οργανικές Υπεραριθμίες

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ

ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των Δ.Υ.Ε.Π. από μόνιμους εκπαιδευτικούς

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

28-11-2017_ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

28-11-2017_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΥΕΠ

Προσωρινές τοποθετήσεις – Τροποποιήσεις/Ανακλήσεις αποσπάσεων – Διάθεση τροποποίησης ωραρίου

;"

6ΦΨΦ4653ΠΣ-ΙΛ5 44-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ανάρτηση Λειτουργικών κενών κλάδου ΠΕ32- Θεατρολόγων

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Σας γνωστοποιούμε ότι τα λειτουργικά κενά αναπληρωτών πλήρους ωραρίου στον κλάδο ΠΕ32-Θεατρολόγων στην Διεύθυνση μας είναι εννέα (9).

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών σε ΔΣ Ειδικής Αγωγής

;"

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΔΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ