ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2016-2017

;"

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΘEΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2016-2017

;"

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2016-2017

;"

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ19_20

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2016-2017

;"

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2016-2017

;"

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

;"

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Υποβολή αιτήσεων απόσπασης – προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16, εντός ΠΥΣΠΕ, 1-6-2016

;"

Υποβολή αιτήσεων απόσπασης – προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16, εντός ΠΥΣΠΕ:

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2016-17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ 2016-17

ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

 

Ατομικά Δελτία Κατάταξης Υπαλλήλων, 15-3-2016

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

KΑΤΑΤΑΞΗ

Τοποθέτηση Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ημαθίας, 16/2/2016

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ, 2-2-2016

;"

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ