Πρόσφατες ανακοινώσεις

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΕΞΕ – 108488 – 2019 – Γνωστοποίηση δημοσίευσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης

Χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020 σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

school1

86104_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2019_ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠ_ΣΗΣ ΕΚΠ_ΚΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. (ΣΧ. ΕΤ

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

;"

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ-19_ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ

Γνωστοποίηση ΦΕΚ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΕΞΕ – 73531 – 2019 – Γνωστοποίηση ΦΕΚ

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης για το σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Γνωστοπ_ ΦΕΚ Σχολ_Βιβλ

Τροποποίηση αιτήσεων στον ΟΠΣΥΔ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (με αδα)

Διαβίβαση ΦΕΚ 1088

school1

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΦΕΚ 1088

ΦΕΚ 1088 Β 2019 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 449_2007

Ανακοινοποίηση – Γνωστοποίηση ΚΥΑ για δίχρονη προσχολική εκπαίδευση

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΕΞΕ – 37342 – 2019 – Γνωστοποίση δημοσίευσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης – Έκδοση 2

Γνωστοποίηση ΚΥΑ ορισμού Δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το έτος 2019-2020

school1

Γνωστοπ_ ΦΕΚ Δίχρονης 2019-20

Προκήρυξη θέσης ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του ΥΠΠΑΙΘ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

6Ψ6Σ4653ΠΣ-ΓΓΤ_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΞΕ – 27536 – 2019 – Διαβίβαση προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ_ΝΤΩΝ ΥΠΠΕΘ ΑΝΑΚ