Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΦΕΚ ΤΥ-ΖΕΠ 2019-2020

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΦΕΚ ΤΥ-ΖΕΠ 2019-2020

Δημοσίευση Απόφασης ΦΕΚ 3030/2019

school1

16794 Eνημέρωση για Δημοσίευση Απόφασης

ΦΕΚ 3030_2019

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ ΚΕΑ

school1

6Μ2Δ4653ΠΣ-ΜΓΜ KEA

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΕΞΕ – 108488 – 2019 – Γνωστοποίηση δημοσίευσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης

Χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020 σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

school1

86104_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2019_ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠ_ΣΗΣ ΕΚΠ_ΚΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. (ΣΧ. ΕΤ

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

;"

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ-19_ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ

Γνωστοποίηση ΦΕΚ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΕΞΕ – 73531 – 2019 – Γνωστοποίηση ΦΕΚ

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης για το σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Γνωστοπ_ ΦΕΚ Σχολ_Βιβλ

Τροποποίηση αιτήσεων στον ΟΠΣΥΔ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (με αδα)

Διαβίβαση ΦΕΚ 1088

school1

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΦΕΚ 1088

ΦΕΚ 1088 Β 2019 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 449_2007