Πρόσφατες ανακοινώσεις

Γνωστοποίηση ΦΕΚ

school1

Γνωστοποίηση ΦΕΚ_Διευθυντές Εκπαίδευσης

Ανακήρυξη υποψηφιών ΚΥΣΠΕ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

25 ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΥΣΠΕ 2018 – Υ.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα μας τα νέα ΜΟΡΙΑ επανακατάταξης των σχολικών μονάδων της Υπηρεσίας μας σύμφωνα με το ΦΕΚ. 3941/τεύχος Β’/11-09-2018.

Συγκεκριμένα μπορείτε να τα δείτε στο ΜΕΝΟΥ: Σχολικές Μονάδες -> Μόρια Σχολικών Μονάδων Ν. Ημαθίας

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΕΠ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

18813 9Τ224653ΠΣ-3ΛΙ

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΔ. ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜ.

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΔ. ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (ΤΥ) ΖΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (ΤΥ) ΖΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

ΧΟΡΗΓΗΣΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΧΟΡΗΓΗΣΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ενημέρωση για διάταξη που αφορά σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με πενταετή θητεία σε ΠΠΣ

school1

54532Ε2_03-04-2018_signed

Διαπιστωτική Πράξη υπαγωγής εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας

school1

6ΒΡΔ4653ΠΣ-ΖΣΧ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ