Πρόσφατες ανακοινώσεις

Τροποποίηση αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, 1-3-2016

school1

Τροποποίηση αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, κατόπιν επανελέγχου του Π.Μ. τους και ενόψει της εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Β” του ν. 4354/2015»

Ψ62Ε4653ΠΣ-ΡΩΠ

Τοποθέτηση Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ημαθίας, 16/2/2016

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπ/σης, 31-8-2015

school1

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπ/σης:

Διευκόλυνση ανάληψης υπηρεσίας εκπαιδευτικών 2015_τελικό

Ανακοίνωση πίνακα τελικής βαθμολογίας υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

school1

Ανακοίνωση πίνακα τελικής βαθμολογίας υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

– ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΝΤΩΝ

Αλλαγή προτύπων εγγράφων αδειών των εκπαιδευτικών

school1

Επισυνάπτονται πρότυπα των απαραίτητων εγγράφων για την έκδοση αδειών των εκπαιδευτικών:

Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος 2013-2014 υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος 2013-2014 υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008

ΣΧΕΤ: Η αριθμ. 11547/Δ1/28.01.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ19-ΝΘΕ) εγκύκλιος με θέμα «Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος 2013-2014 υποψηφίων […]

Συγκρότηση ομάδων εργασίας στο πλαίσιο του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας

school1

Βλ. σχετικό έγγραφο

Κοινοποίηση ενημερωτικού κειμένου

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Ενημερωτικό κείμενο για το πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή /και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στους άξονες προτεραιότητας 1,2 & 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ

02

Δήλωση στοιχείων εκπαιδευτικών

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας και έχουν αποσπαστεί σε άλλο ΠΥΣΠΕ, υπηρεσίες ή έχουν άδεια να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την επισυναπτόμενη Δήλωση Στοιχείων Εκπαιδευτικού στο FAX: 2331026406 (και την Βεβαίωση Σπουδών τέκνων, όπου αυτή απαιτείται) το αργότερο μέχρι τις 15/11/2013

Επισυναπτόμενο αρχείο: Δήλωση Στοιχείων εκπαιδευτικού

 

Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

;"

(Προσοχή: επισυνάπτονται αρχεία)

ΣΧΕΤ.: α. 935/10-9-2013/ΥΠΑΙΘ

β. 84582/Δ2/20-6-2013/ ΥΠΑΙΘ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση στα Σχολεία: Δ.Σ. Αγίου Γεωργίου, Δ.Σ. Αγίας Μαρίνας-Τριλόφου, 2ο Δ.Σ. Βέροιας, 3ο Δ.Σ. Βέροιας 6ο Δ.Σ. Βέροιας, 7ο Δ.Σ. Βέροιας, 13ο Δ.Σ. Βέροιας, 14ο Δ.Σ. Βέροιας, 1ο Δ.Σ. Μακροχωρίου, 2ο Δ.Σ. Μακροχωρίου, Δ.Σ. Αγγελοχωρίου, Δ.Σ. Π […]