Πρόσφατες ανακοινώσεις

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για παρουσία εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Βλ. σχετικό έγγραφο:

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για παρουσία εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Επισυναπτόμενα έγγραφα:

– Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ

– Αριθμός πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού Δ.Ε. και κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού Π.Ε.

 

Εγκύκλιος περί 9-μηνης άδειας ανατροφής τέκνων

school1

Βλ. σχετική εγκύκλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Δ/ΝΤΗ ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΗΣ ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Βλ. σχετικό κείμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΣΜΕΑΕ – ΕΙΔΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΗΣ ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Βλ. σχετικό έγγραφο

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2013-2014 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 201 3-2014

;"

Συνημμένα έγγραφα:

– Εγκύκλιος

– Σχετική αίτηση

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

;"

Συνημμένα:

– Εγκύκλιος

– Έντυπο απόσπασης εκπαιδευτικών 2013-2014 από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΣΜΕΑΕ

– Έντυπο απόσπασης εκπαιδευτικών 2013-2014 σε ΚΕΔΔΥ

Χρόνος απόδοσης 2ης Ειδικότητας

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Βλ. σχετικό έγγραφο:

Χρόνος απόδοσης 2ης Ειδικότητας

Εκπαιδευτικές Άδειες ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Βλ. σχετικό έγγραφο

Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων 2013-2014

school1

Βλ. σχετικό έγγραφο