Πρόσφατες ανακοινώσεις

Ανακοινοποίηση – Γνωστοποίηση ΚΥΑ για δίχρονη προσχολική εκπαίδευση

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΕΞΕ – 37342 – 2019 – Γνωστοποίση δημοσίευσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης – Έκδοση 2

Γνωστοποίηση ΚΥΑ ορισμού Δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το έτος 2019-2020

school1

Γνωστοπ_ ΦΕΚ Δίχρονης 2019-20

Προκήρυξη θέσης ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του ΥΠΠΑΙΘ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

6Ψ6Σ4653ΠΣ-ΓΓΤ_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΞΕ – 27536 – 2019 – Διαβίβαση προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ_ΝΤΩΝ ΥΠΠΕΘ ΑΝΑΚ

Γνωστοποίηση ΦΕΚ – 4/2/2019

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΕΞΕ – 15335 – 2019 – Γνωστοποίηση ΦΕΚ

Γνωστοποίηση ΦΕΚ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Γνωστοποίηση ΦΕΚ_Διευθυντές_Προϊστάμενοι

Γνωστοποίηση ΦΕΚ

school1

Γνωστοποίηση ΦΕΚ_Διευθυντές Εκπαίδευσης

Ανακήρυξη υποψηφιών ΚΥΣΠΕ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

25 ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΥΣΠΕ 2018 – Υ.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα μας τα νέα ΜΟΡΙΑ επανακατάταξης των σχολικών μονάδων της Υπηρεσίας μας σύμφωνα με το ΦΕΚ. 3941/τεύχος Β’/11-09-2018.

Συγκεκριμένα μπορείτε να τα δείτε στο ΜΕΝΟΥ: Σχολικές Μονάδες -> Μόρια Σχολικών Μονάδων Ν. Ημαθίας

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΕΠ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

18813 9Τ224653ΠΣ-3ΛΙ

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΔ. ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜ.

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΔ. ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜ.