Πρόσφατες ανακοινώσεις

Δήλωση στοιχείων εκπαιδευτικών

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας και έχουν αποσπαστεί σε άλλο ΠΥΣΠΕ, υπηρεσίες ή έχουν άδεια να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την επισυναπτόμενη Δήλωση Στοιχείων Εκπαιδευτικού στο FAX: 2331026406 (και την Βεβαίωση Σπουδών τέκνων, όπου αυτή απαιτείται) το αργότερο μέχρι τις 15/11/2013

Επισυναπτόμενο αρχείο: Δήλωση Στοιχείων εκπαιδευτικού

 

Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

;"

(Προσοχή: επισυνάπτονται αρχεία)

ΣΧΕΤ.: α. 935/10-9-2013/ΥΠΑΙΘ

β. 84582/Δ2/20-6-2013/ ΥΠΑΙΘ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση στα Σχολεία: Δ.Σ. Αγίου Γεωργίου, Δ.Σ. Αγίας Μαρίνας-Τριλόφου, 2ο Δ.Σ. Βέροιας, 3ο Δ.Σ. Βέροιας 6ο Δ.Σ. Βέροιας, 7ο Δ.Σ. Βέροιας, 13ο Δ.Σ. Βέροιας, 14ο Δ.Σ. Βέροιας, 1ο Δ.Σ. Μακροχωρίου, 2ο Δ.Σ. Μακροχωρίου, Δ.Σ. Αγγελοχωρίου, Δ.Σ. Π […]

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για παρουσία εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Βλ. σχετικό έγγραφο:

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για παρουσία εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Επισυναπτόμενα έγγραφα:

– Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ

– Αριθμός πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού Δ.Ε. και κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού Π.Ε.

 

Εγκύκλιος περί 9-μηνης άδειας ανατροφής τέκνων

school1

Βλ. σχετική εγκύκλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Δ/ΝΤΗ ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΗΣ ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Βλ. σχετικό κείμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΣΜΕΑΕ – ΕΙΔΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΗΣ ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Βλ. σχετικό έγγραφο

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2013-2014 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 201 3-2014

;"

Συνημμένα έγγραφα:

– Εγκύκλιος

– Σχετική αίτηση

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

;"

Συνημμένα:

– Εγκύκλιος

– Έντυπο απόσπασης εκπαιδευτικών 2013-2014 από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΣΜΕΑΕ

– Έντυπο απόσπασης εκπαιδευτικών 2013-2014 σε ΚΕΔΔΥ

Χρόνος απόδοσης 2ης Ειδικότητας

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Βλ. σχετικό έγγραφο:

Χρόνος απόδοσης 2ης Ειδικότητας