Πρόσφατες ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Μορίων των Αιτούμενων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Ημαθίας (Από περιοχή σε περιοχή & Βελτίωσης/Οριστικής Τοποθέτησης)

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΤ ΣΥΝΗΠ.

ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

Γνωστοποίηση μονάδων μεταθέσεων από Περιοχή σε Περιοχή & Βελτίωσης-Οριστικής Τοποθέτησης

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Διαβιβαστικό ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΒΕΛΙΩΣΕΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΕ ΠΥΣΠΕ ΠΥΣΠΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Προκήρυξη οργανικού κενού στο 9ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων για το σχ. έτος 2020-2021

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜ_ 9οΔΣ_ΙΩΑΝΝ_ΑΔΑ_ΣΜΨΛΝΥ46ΜΤΛΗ-260_signed

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΩΝΞ446ΜΤΛΗ-9ΜΡ

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. του σχολικού έτους 2018-2019

;"

ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ_ορθό

ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ_2019_9ΔΘΖ4653ΠΣ-2ΘΗ (1)

Διευκρίνηση στην εγκύκλιο μεταθέσεων μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ

;"

Διευκρίνιση για εγκύκλιο μεταθέσεων_Ω3ΓΛ4653ΠΣ-ΤΛΟ

Ανακοίνωση μεταθέσεων Γενικής και Ειδικής Αγωγής εντός ΠΥΣΠΕ Ημαθίας

;"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2019

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2018-2019

;"

Για τις Αμοιβαίες Μεταθέσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στο Μέρος 3ο, Κεφ. Β. της με αριθμ. 186387/Ε/22-11-2019 (ΑΔΑ: Ω0ΝΨ4653ΠΣ-17Π) εγκυκλίου Μεταθέσεων για το έτος 2018-2019.

Οι εκπ/κοί που πληρούν τις προϋποθέσεις ,όπως ορίζονται στην ανωτέρω εγκύκλιο, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση έως και 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων. Για φέτος, […]

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών σε Σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε ΚΕΣΥ και σε ΕΕΕΕΚ

;"

Ψ6Η64653ΠΣ-Θ69_Μεταθέσεις Ειδικής Αγωγής 2018-2019

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης 2019

;"

7Μ554653ΠΣ-ΓΡΖ Γενική Εκπαίδευση

ΡΟ4Κ4653ΠΣ-ΙΑΔ-ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ