Πρόσφατες ανακοινώσεις

Προκήρυξη οργανικού κενού στο 9ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων για το σχ. έτος 2020-2021

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜ_ 9οΔΣ_ΙΩΑΝΝ_ΑΔΑ_ΣΜΨΛΝΥ46ΜΤΛΗ-260_signed

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΩΝΞ446ΜΤΛΗ-9ΜΡ

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. του σχολικού έτους 2018-2019

;"

ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ_ορθό

ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ_2019_9ΔΘΖ4653ΠΣ-2ΘΗ (1)

Διευκρίνηση στην εγκύκλιο μεταθέσεων μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ

;"

Διευκρίνιση για εγκύκλιο μεταθέσεων_Ω3ΓΛ4653ΠΣ-ΤΛΟ

Ανακοίνωση μεταθέσεων Γενικής και Ειδικής Αγωγής εντός ΠΥΣΠΕ Ημαθίας

;"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2019

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2018-2019

;"

Για τις Αμοιβαίες Μεταθέσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στο Μέρος 3ο, Κεφ. Β. της με αριθμ. 186387/Ε/22-11-2019 (ΑΔΑ: Ω0ΝΨ4653ΠΣ-17Π) εγκυκλίου Μεταθέσεων για το έτος 2018-2019.

Οι εκπ/κοί που πληρούν τις προϋποθέσεις ,όπως ορίζονται στην ανωτέρω εγκύκλιο, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση έως και 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων. Για φέτος, […]

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών σε Σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε ΚΕΣΥ και σε ΕΕΕΕΚ

;"

Ψ6Η64653ΠΣ-Θ69_Μεταθέσεις Ειδικής Αγωγής 2018-2019

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης 2019

;"

7Μ554653ΠΣ-ΓΡΖ Γενική Εκπαίδευση

ΡΟ4Κ4653ΠΣ-ΙΑΔ-ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ

Μόρια μεταθέσεων Ημαθίας

;"

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ ΣΜΕΑΕ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΣΜΕΑΕ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

;"

203976E2_26-11-2018_ΑΔΑ-6ΤΕΩ4653ΠΣ-ΚΚ4