Πρόσφατες ανακοινώσεις

Κενά οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για μεταθέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017

book1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2016-2017_ΤΕΛΙΚΟΣ

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017

book1

ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2017_

Επικαιροποίηση στοιχείων φακέλου εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 14/12/2016

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

egkiklios-epikairopoiisis-metathesis

METAΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11 ΚΑΙ ΠΕ16 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

book1

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2015-2016

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2015-2016

Υποβολή δηλώσεων προτίμησης που αφορούν σε μεταθέσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής Κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 & ΠΕ16 εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.

;"

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ_ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ _ 2015 – 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ

ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ70 & ΠΕ60_2015-2016

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2015-2016

METAΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 2015-2016

book1

Μεταθέσεις Γενικής Αγωγής Π.Ε. 2016

Μεταθέσεις ειδικής Αγωγής 2016

Απόφαση Μεταθέσεων σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπ_σης (04-07-2016)

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ, 2-2-2016

;"

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Γνωστοποίηση μονάδων μεταθέσεων από Περιοχή σε Περιοχή, σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ-ΕΕΕΕΚ και Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπ/σης

;"

ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ

ΣΜΕΑΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ 2016, 22-12-2015

;"

6Π8Ι4653ΠΣ-91Φ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2015-2016, 9-12-2015

;"

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2015-16 ΜΕ ΑΔΑ (7ΕΞΕ4653ΠΣ-ΞΝ6)

 

Αίτηση για BRAILLE και Νοηματική Αθμια 2015-16

Αίτηση από περιοχή σε περιοχή_ΠΕ_2015-16

Αίτηση για Αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. 2015-16

Αίτηση για βελτίωση_ΠΕ_2015-16

Αίτηση για Διαπολιτισμικά_2015-16

Αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή_ΠΕ 73_2015-16

Αίτηση για ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ-ΕΕΕΕΚ-ΠΕ 2015-16

 

 

[…]