Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

;"

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ

ΜΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ- ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για μεταθέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2017-2018

;"

ΔΙΑΒIΒΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ_2017-18_2η_ANAKOIN._signed

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ_2017-2018_2η-ΑΝΑΚΟΙΝ._signed

Ανακοινοποίηση των Κενών οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για μεταθέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2017-2018

book1

ΔΙΑΒIΒΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ_2017-2018_signed

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ_2017-2018_1η-ΑΝΑΚΟΙΝ._signed

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για μεταθέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2017-2018

book1

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ_2017-2018_signed

ΔΙΑΒIΒΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ_2017-2018_signed

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΘΜΙΑΣ

;"

Εγκύκλιος μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας 2017-18

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

book1

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2017

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2017

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2017

 

AΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

book1

Απόφαση μεταθέσεων Γενικής Εκπαίδευσης 2016-2017_ΩΥ144653ΠΣ-7Ο0

Απόφαση Μεταθέσεων Ειδικής Αγωγής 2016-2017_Ω2Δ94653ΠΣ-8ΞΜ

Απόφαση Μεταθέσεων σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπ_σης (04-07-2016)_9Η184653ΠΣ-Φ7Σ

Έντυπο Αμοιβαίας Μετάθεσης

;"

Αίτηση για Αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. 2016-17

Αίτηση για Αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. 2016-17

Κενά οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για μεταθέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017

book1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2016-2017_ΤΕΛΙΚΟΣ

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017

book1

ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2017_