Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΘΜΙΑΣ

;"

Εγκύκλιος μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας 2017-18

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

book1

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2017

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2017

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2017

 

AΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

book1

Απόφαση μεταθέσεων Γενικής Εκπαίδευσης 2016-2017_ΩΥ144653ΠΣ-7Ο0

Απόφαση Μεταθέσεων Ειδικής Αγωγής 2016-2017_Ω2Δ94653ΠΣ-8ΞΜ

Απόφαση Μεταθέσεων σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπ_σης (04-07-2016)_9Η184653ΠΣ-Φ7Σ

Έντυπο Αμοιβαίας Μετάθεσης

;"

Αίτηση για Αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. 2016-17

Αίτηση για Αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. 2016-17

Κενά οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για μεταθέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017

book1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2016-2017_ΤΕΛΙΚΟΣ

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017

book1

ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2017_

Επικαιροποίηση στοιχείων φακέλου εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 14/12/2016

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

egkiklios-epikairopoiisis-metathesis

METAΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11 ΚΑΙ ΠΕ16 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

book1

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2015-2016

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2015-2016

Υποβολή δηλώσεων προτίμησης που αφορούν σε μεταθέσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής Κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 & ΠΕ16 εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.

;"

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ_ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ _ 2015 – 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ

ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ70 & ΠΕ60_2015-2016

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2015-2016

METAΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 2015-2016

book1

Μεταθέσεις Γενικής Αγωγής Π.Ε. 2016

Μεταθέσεις ειδικής Αγωγής 2016

Απόφαση Μεταθέσεων σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπ_σης (04-07-2016)