Πρόσφατες ανακοινώσεις

Επικαιροποίηση στοιχείων φακέλου εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 14/12/2016

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

egkiklios-epikairopoiisis-metathesis

METAΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11 ΚΑΙ ΠΕ16 ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

book1

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2015-2016

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2015-2016

Υποβολή δηλώσεων προτίμησης που αφορούν σε μεταθέσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής Κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 & ΠΕ16 εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.

;"

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ_ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ _ 2015 – 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ

ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ70 & ΠΕ60_2015-2016

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2015-2016

METAΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 2015-2016

book1

Μεταθέσεις Γενικής Αγωγής Π.Ε. 2016

Μεταθέσεις ειδικής Αγωγής 2016

Απόφαση Μεταθέσεων σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπ_σης (04-07-2016)

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ, 2-2-2016

;"

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Γνωστοποίηση μονάδων μεταθέσεων από Περιοχή σε Περιοχή, σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ-ΕΕΕΕΚ και Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπ/σης

;"

ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ

ΣΜΕΑΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ 2016, 22-12-2015

;"

6Π8Ι4653ΠΣ-91Φ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2015-2016, 9-12-2015

;"

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2015-16 ΜΕ ΑΔΑ (7ΕΞΕ4653ΠΣ-ΞΝ6)

 

Αίτηση για BRAILLE και Νοηματική Αθμια 2015-16

Αίτηση από περιοχή σε περιοχή_ΠΕ_2015-16

Αίτηση για Αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. 2015-16

Αίτηση για βελτίωση_ΠΕ_2015-16

Αίτηση για Διαπολιτισμικά_2015-16

Αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή_ΠΕ 73_2015-16

Αίτηση για ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ-ΕΕΕΕΚ-ΠΕ 2015-16

 

 

[…]

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, 27-8-2015

;"

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16 ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015:

Δελτίο τύπου μεταθέσεων 2015_ειδικοτήτων

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑ

Μεταθεσεις ειδικοτητων Ειδικης Αγωγης με ΑΔΑ

 

 

Συμπληρωματική εγκύκλιος σχολικού έτους 2014-15 μεταθέσεων και τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας που μετατάχθηκαν υποχρεωτικά, ανακλήθηκε ή τροποποιήθηκε η υποχρεωτική μετάταξή τους, 17-2-2015

;"

Συμπληρωματική εγκύκλιος σχολικού έτους 2014-15 μεταθέσεων και τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας που μετατάχθηκαν υποχρεωτικά, ανακλήθηκε ή τροποποιήθηκε η υποχρεωτική μετάταξή τους:

Συμπληρωματική εγκύκλιος μεταθέσεων Α_θμιας και Β_θμιας 2014-15 για μεταταχθέντες

Αίτηση για βελτίωση_ΠΕ_2014-15