Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2018-2019

;"

Για τις Αμοιβαίες Μεταθέσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στο Μέρος 3ο, Κεφ. Β. της με αριθμ. 186387/Ε/22-11-2019 (ΑΔΑ: Ω0ΝΨ4653ΠΣ-17Π) εγκυκλίου Μεταθέσεων για το έτος 2018-2019.

Οι εκπ/κοί που πληρούν τις προϋποθέσεις ,όπως ορίζονται στην ανωτέρω εγκύκλιο, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση έως και 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων. Για φέτος, […]

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών σε Σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε ΚΕΣΥ και σε ΕΕΕΕΚ

;"

Ψ6Η64653ΠΣ-Θ69_Μεταθέσεις Ειδικής Αγωγής 2018-2019

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης 2019

;"

7Μ554653ΠΣ-ΓΡΖ Γενική Εκπαίδευση

ΡΟ4Κ4653ΠΣ-ΙΑΔ-ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ

Μόρια μεταθέσεων Ημαθίας

;"

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ ΣΜΕΑΕ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΣΜΕΑΕ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

;"

203976E2_26-11-2018_ΑΔΑ-6ΤΕΩ4653ΠΣ-ΚΚ4

Εγκύκλιος μεταθέσεων Α/θμιας Εκπαίδευσης 2018-2019

;"

Ω0ΝΨ4653ΠΣ-17Π ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΕ 2018-19

Αμοιβαίες μεταθέσεις

;"

ΑMOIBAIA METAΘΕΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

;"

ΕΞΕ – ΚΠ – 80495 – 2018 -ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ_ΚΩΝ Α_ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ_ΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18

Πρόσκληση για απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

;"

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2018-2019 και από το ημερολογιακό έτος 2019 νοτίου ημισφαιρίου.

9ΧΥ64653ΠΣ-Ψ5Φ

ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ 2018-2019

 

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για καταχώριση προτιμήσεων για μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ

;"

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ06, ΠΕ11 & ΠΕ79 Γενικής Αγωγής για καταχώριση προτιμήσεων σχολικών μονάδων, που αφορούν στις αιτήσεις μετάθεσης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ_ 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΕΝΤΥΠΟ 1 ΑΔΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ