Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Γ” ΦΑΣΗΣ

;"

Παρακαλούνται οι Αναπληρωτές που προσλήφθηκαν με την Γ΄ Φάση, να παρουσιαστούν την Πέμπτη, 8/10/2020 ή την Παρασκευή 9/10/2020 στο σχολείο τοποθέτησης τους. ( Ώρα 8.10΄)

Ψ25Η46ΜΤΛΗ-ΧΔΥ ΠΔΕ

ΩΖΟΕ46ΜΤΛΗ-ΓΚΚ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΝΤΩΝ

16947 Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψήφιων Διευθυντών Σχ….

9746_2020

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΚΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – Ανακοινοποίηση

ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΚΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΕΝΑ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΚΕΝΑ-ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΚΕΝΑ ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΚΕΝΑ ΣΜΕΑΕ ΠΕ71, ΠΕ70EAE

Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης Οικογενειακής Κατάστασης

eco_news

Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης Οικογενειακής Κατάστασης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2020-21

Πλήρωση κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή/ντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Π.Ε. Ημαθίας

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

2. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ (1)

3.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

6ΕΞΩ46ΜΤΛΗ-Η84 (2)

Ν. 4547_2018

ΦΕΚ 4412

Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για τις θέσεις Διευθυντών/τριων Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ημαθίας – Προθεσμία και διαδικασία υποβολής ενστάσεων

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Ανακοίνωση

Πίνακας ΔΕΚΤΩΝ υποψηφίων

Πίνακας ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ υποψηφίων

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

;"

ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΕ05

ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΕ07

ΠΕ11

ΠΕ70

Πλήρωση της κενούμενης θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

14961ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

Μήνυμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΜΗΝΥΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑΣ14-9-2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών θέσεων Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΦΕΚ4424_Β_05-10-2018

ΦΕΚ102_Α_12-06-2018_ν4547_2018

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

05 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-3 ΦΥΛΛΑ 2020

6Ζ3Γ46ΜΤΛΗ-6Ξ4