3ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

eco_news

ΩΗΣΒ46ΜΤΛΗ-ΙΘΓ

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Χίου, για το σχολικό έτος 2019-2020.

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΩΤ5Ψ4653ΠΣ-3ΝΤ

Υποβολή δηλώσεων για τη συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ07 και ΠΕ86

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ07 και ΠΕ86, που υπηρετούν οργανικά ή με απόσπαση στο ΠΥΣΠΕ Ημαθίας και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο στο σχολείο της οργανικής τους θέσης ή προσωρινής τοποθέτησής τους, όπως υποβάλουν στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ, με e-mail ( mail@dipe.ima.sch.gr ), τη συνημμένη δήλωση συμπλήρωσης υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου, από […]

Υποβολή δηλώσεων προσωρινών τοποθετήσεων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ08, ΠΕ91 & ΠΕ79 Γενικής Αγωγής

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2019-20

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΕΝΑ-ΔΑΣΚΑΛΩΝ

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΕΝΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ79

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ08

7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ91

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2021-2022

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΕΕΠΕΒΠ_Εγκύκλιος αναπληρωτών_13-8-21_6Ε4Δ46ΜΤΛΗ-Ζ1Ζ

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2021-2022.

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

20210812 100322_E1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_2021-2022 6Η1Ζ46ΜΤΛΗ-ΠΣΔ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Διορισμός 11.507 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Παιδείας και Εκπαίδευσης

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

20210811 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανάληψη Υπηρεσίας Ανακοιν Ορθό

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

eco_news

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

Υποβολή δηλώσεων προσωρινών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ07 και ΠΕ11 Γενικής Αγωγής, καθώς και εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 & ΠΕ60 Ειδικής Αγωγής, που είναι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2021-22

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΕΝΑ-ΔΑΣΚΑΛΩΝ

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΜΕΑΕ ΠΕ70

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΕΝΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΜΕΑΕ ΠΕ60

7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06

9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ11

Κρίση και τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ70 & ΠΕ60 Γενικής Αγωγής, καθώς και ΠΕ60 Ειδικής Αγωγής

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

1. ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

2. ΔΗΛΩΣH ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ-ΔΑΣΚΑΛΩΝ

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΕΝΑ-ΔΑΣΚΑΛΩΝ

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΕΝΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΜΕΑΕ ΠΕ60

10. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΡΑΡΙΘΜΟΙ ΣΜΕΑΕ ΠΕ60

11. ΟΜΑΔΕΣ-ΣΧΟΛΕΙΩΝ