Πρόσφατες ανακοινώσεις

Διάθεση ωραρίου εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07

;"

ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ07

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ – Γ ΦΑΣΗ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Γ΄ΦΑΣΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ05

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ – Β ΦΑΣΗ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Β ΦΑΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ32, ΠΕ60, ΠΕ86, ΠΕ16, ΠΕ07 ΚΑΙ ΠΕ08

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΚΕΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΚΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΚΕΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΖΕΠ

;"

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 10/9/19 ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11/9/19 ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΜΕΑΕ-ΤΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ Α ΄ΦΑΣΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΟ-ΖΕΠ Α ΄ΦΑΣΗ

ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε διάθεση και αποσπάσεις, Β φάση

;"

Διάθεση Ωραρίου Εκπαιδευτικών ΠΕ70

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικων Κλαδου ΠΕ70

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΨΠ1Μ4653ΠΣ-00Δ