Πρόσφατες ανακοινώσεις

Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης, τροποποίησης αποσπάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2018-2019

;"

110303E2_02-07-2018_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩ…

Κρίση και τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70/Δασκάλων & ΠΕ60/Νηπιαγωγών – Τροποποίηση

;"

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ (3)

ΔΗΛΩΣΗ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ (1)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΕΝΑ-ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΕΝΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ-ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΟΜΑΔΕΣ-ΣΧΟΛΕΙΩΝ (1)

Υποβολή δηλώσεων προσωρινών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60 και ΠΕ11 που είναι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ

;"

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ KENA ΣΜΕΑΕ ΠΕ70

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ KENA ΣΜΕΑΕ ΠΕ11

4. ΕΝΤΥΠΟ-ΔΗΛΩΣΗΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

5. ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

6. ΚΩΔΙΚΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

Κρίση και τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 & ΠΕ60

;"

1.ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ-ΔΑΣΚΑΛΩΝ

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΕΝΑ-ΔΑΣΚΑΛΩΝ

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΕΝΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

6. ΔΗΛΩΣΗ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

7. ΟΜΑΔΕΣ-ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΥΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ 2018

;"

ΥΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2018_Ω1ΑΥ4653ΠΣ-ΑΩΖ

Ενημέρωση

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Σε συνέχεια του από 20-06-2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων επανεξέτασης, ενστάσεις κλπ, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς σας, ότι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τα σχετικά αιτήματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος (ΟΠΣΥΔ), όταν ανοίξει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και από την Δ/θμια Εκπ/ση.

Επομένως, δεν απαιτείται να καταθέτουν […]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΕΠΕΙΓΟΝ

14551 Προκήρυξη_ΠΕΚΕΣ_Κεντρ. Μακεδονίας

ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΚΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 – 2019

;"

ΕΞΕ – ΚΠ – 102041 – 2018 -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 – 2019

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΥΣΠΕ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

;"

Απόφαση αποσπάσεων σε ΚΕΣΥ 2018 ΤΕΛΙΚΟ

Απόφαση αποσπάσεων σε ΚΕΣΥ 2018 ΤΕΛΙΚΟ_signed

Απόφαση αποσπάσεων σε ΣΜΕΑΕ 2018 ΤΕΛΙΚΟ

Απόφαση αποσπάσεων σε ΣΜΕΑΕ 2018 ΤΕΛΙΚΟ_signed

Απόφαση Αποσπάσεων

Απόφαση Αποσπάσεων_signed