Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ86 ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΟΑΤΑΠ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

6ΨΕΦ4653ΠΣ-ΥΜ3

Παράταση υποβολής αιτήσεων απόσπασης

;"

Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. πρωτ. 56641/Ε2/10-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η) και 56623/Ε2/10-04-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) εγκυκλίων αποσπάσεων, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αποσπάσεων παρατείνεται έως την Τετάρτη, 17-04-2019 και ώρα 15:00.

Εγκύκλιοι αποσπάσεων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία και σε Φορείς για το σχολικό έτος 2019-2020

;"

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ 2019-2020_7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ 2019-2020_ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩΝ ΠΕ60

;"

2367 πρόσκληση ενδιαφέροντος_πλεονάζοντες ΠΕ60

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩΝ ΠΕ70

;"

2365 πρόσκληση ενδιαφέροντος_πλεονάζοντες ΠΕ70 – Αντιγραφή

Προσωρινές τοποθετήσεις – Διάθεση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ07, ΠΕ11 & ΠΕ86 που διατέθηκαν από τη ΔΙΔΕ Ημαθίας

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Προσωρινές τοποθετήσεις – Διάθεση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ07, ΠΕ11 & ΠΕ86 που διατέθηκαν απο τη ΔΙΔΕ Ημαθίας

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

;"

Ω3614653ΠΣ-9Ι1 -ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2018 – 2019

;"

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ EKO-ZEΠ 2018-2019

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2018-2019

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΜΕΑΕ-Τ.Ε 2018-2019

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11 ΚΑΙ ΠΕ70

;"

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ05

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ06

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ07

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ11

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ70

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60

;"

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 31-8-18