3ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ

;"

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022-23

Εγκύκλιος αποσπάσεων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία

;"

Σας κοινοποιούμε τη με αρ. πρωτ. 38342/Ε2/04-04-2022 εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2022-2023.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στο εξωτερικό

;"

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλύψει κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού σε σχολικές μονάδες εξωτερικού,

κ α λ ε ί

τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν από το σχολικό έτος 2022-2023 και από το ημερολογιακό έτος 2023 για το Νότιο Ημισφαίριο να υποβάλουν […]

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ11 ΚΑΙ ΠΕ05

;"

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11 ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ

Αποσπάσεις – Προσωρινές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών

;"

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ07

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ86

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06

Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2021-2022

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Ψ7ΒΖ46ΜΤΛΗ-Μ7Κ Πρόσκληση νεοδιόριστων ΓΕΝΙΚΗΣ

Ανακοίνωση αποσπάσεων λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

;"

Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Ημαθίας ανακοινώνονται οι αποσπάσεις των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 Γενικής Αγωγής. Οι εκπαιδευτικοί που κρίθηκαν υπεράριθμοι και δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε σχολείο της προτίμησής τους, μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτηση στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά έως και την Τετάρτη 04-08-2021, ως […]

Ενημέρωση σχετικά με ανάκληση μετάταξης ή απόσπασης ή μη ανάληψη υπηρεσίας μετά από μετάταξη ή απόσπαση

kinitikotita_

Σε συνέχεια πολλών ερωτημάτων που δέχεται η Υπηρεσία μας σχετικά με την ανάκληση μετάταξης ή απόσπασης ή τη μη ανάληψη υπηρεσίας σε περίπτωση μετάταξης ή απόσπασης, σας παραπέμπουμε στην ως κάτωθι σχετική εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών και συγκεκριμένα στην παράγραφο Δ. Ολοκλήρωση της μετακίνησης του υπαλλήλου μέσω του ΕΣΚ

Σχετ.: Η αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/810/οικ.13420/30-06-2021 εγκύκλιος […]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2020-21

;"

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ 2021-22 Συμπιεσμένη μορφή Αίτηση και οι κωδικοί των Σχ. Μονάδων

Πρόσκληση απόσπασης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) ……

;"

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων, στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022.

Πρόσκληση