Πρόσφατες ανακοινώσεις

Προσωρινές τοποθετήσεις – Διάθεση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ07, ΠΕ11 & ΠΕ86 που διατέθηκαν από τη ΔΙΔΕ Ημαθίας

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Προσωρινές τοποθετήσεις – Διάθεση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ07, ΠΕ11 & ΠΕ86 που διατέθηκαν απο τη ΔΙΔΕ Ημαθίας

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

;"

Ω3614653ΠΣ-9Ι1 -ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2018 – 2019

;"

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ EKO-ZEΠ 2018-2019

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2018-2019

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΜΕΑΕ-Τ.Ε 2018-2019

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11 ΚΑΙ ΠΕ70

;"

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ05

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ06

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ07

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ11

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ70

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60

;"

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 31-8-18

NEO- Δηλώσεις τοποθέτησης λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Β” Φάση, Τροποποίηση πίνακα λειτουργικών κενών

;"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΚΕΝΑ

ΟΜΑΔΕΣ-ΣΧΟΛΕΙΩΝ (1)

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70

 

Διάθεση αποσπασμένων εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπ/σης στην Α/θμια εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2018-2019

;"

ΨΚ044653ΠΣ-ΦΜΓ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης/διάθεσης πλεοναζόντων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 σε σχολικές μονάδες του ΠΥΣΠΕ Δυτικής Θεσσαλονικής

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

18368_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩΝ ΠΕ70

Ανακλήσεις αποσπάσεων, νέες αποσπάσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων Εκπ/κων Α/θμιας Εκπ/σης στη Γενιική και Ειδική Αγωγή

;"

Απόφαση Αποσπάσεων _3_signed

Απόφαση αποσπάσεων σε ΚΕΔΔΥ 2018 ΤΕΛΙΚΟ_signed

Απόφαση αποσπάσεων σε ΣΜΕΑΕ 2018 ΤΕΛΙΚΟ_signed

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

;"

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ