Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

(ΩΩΡΛ46ΜΤΛΗ-ΞΙΘ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ 2020-2021

Πρόσκληση εκπαιδευτικών ειδικών προσόντων Π.Ε. και Δ.Ε. για απόσπαση σε Γ.Α.Κ. και Ε.Β.Ε.

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΑΔΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΑΚ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΒΕ

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Αβάθμιας Εκπαίδευσης σε Υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΦΑΣΗ 01 – ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘ

ΥΑ Αποσπάσεων σε Δ-νσεις Π.Ε._2020

YA Αποσπάσεων-AEI

77451 ΔΟΑΤΑΠ

77488 ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

77505 ΚΕΓ

77531 Ακαδημία Αθηνών

ΥΑ Αποσπάσεων σε ΠΔΕ_19_6_2020

ΥΑ Αποσπάσεων-IEΠ

ΥΑ Αποσπάσεων-IMMA

Υποβολή αιτήσεων απόσπασης – προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής εντός ΠΥΣΠΕ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ 2020-21

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2020-21

ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2020-21

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

6ΓΛΠ46ΜΤΛΗ-Ε0Κ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Εγκύκλιος αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ_signed

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΕΠΕΒΠ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ/ΚΕΣΥ/ΣΜΕΑΕ/ΕΕΕΕΚ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ., ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ-ΣΧΟΛΙΚΟΕΤΟΣ 2020-2021

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

Αποσπάσεις Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. σε υπηρεσίες & φορείς αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ για το σχολικό έτος 2020-2021

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΕΕΠ-ΕΒΠ_Αίτηση αποσπάσεων σε φορείς

ΕΕΠ-ΕΒΠ_Εγκύκλιος_Αποσπάσεις σε φορείς_96ΟΞ46ΜΤΛΗ-0ΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ & ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ 2020-21

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ 2020-21_6ΩΘΝ46ΜΤΛΗ-Π9Ω

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ 2020-21_ΩΑΧΜ46ΜΤΛΗ-8ΨΚ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

(ΩΥΙ346ΜΤΛΗ-ΥΝΔ)_Δεύτερη_ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΣΧ ΕΤΟΣ 2019-2020

ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ 2019-2020