Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Δ/ντή Σχολικής Μονάδας Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Λέσβου

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΕΕΕΚ ΡΕΠΑΝΙΔΙΟΥ_signed

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ_ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΩΗΠ14653ΠΣ-ΒΜ2.pdf

ΑΙΤΗΣΗ απόσπασης σε φορείς

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΣΔΕ σε θέσεις Διευθυντών, Υποδιευθυντών και Εκπαιδευτικών

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ_ 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ_2 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΟΙ ΣΔΕ 2019 ΚΕΝΑ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή 5ου ΔΣ Θέρμης- Τριαδίου

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

21857_24-7-2019_Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Δντη 5ου ΔΣ ΘΕΡΜΗΣ_signed

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Δ-ΝΤΗ

17904_Τελικός αξιολ. πίνακας υποψηφίων Δντών Δ.Π.Ε. Αν. Θεσσαλονίκης

Ανάκληση προκήρυξης πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Ω8ΡΜ4653ΠΣ-ΥΑΥ ΑΔΑ ΑΝΑ…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Διευθυντή στο Δ.Σ. ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

3427 – ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ Δ-ΝΤΗ 4-Θ Δ. Σ. ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ_signed

N. 4547 18 ΦΕΚ 102 τ. Α΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΦΕΚ 4424 τ. Β΄

Υποβολή αιτήσεων απόσπασης – προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής εντός ΠΥΣΠΕ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ 2019-20

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ.xls

ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ.xls

 

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Μουσικής κλ.ΠΕ79 και ΤΕ16 για τη συμμετοχή τους σε Επιτροπές Επιλογής για την εισαγωγή των μαθητών στην Α΄τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

12559_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Διαδικασία εισαγωγής στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων_2019 20…

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Συνημμένα ΜΟΥΣΙΚΑ_ΣΧ 04_19

ΦΕΚ 1371_ΥΑ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΣ

 

 

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ06 & ΠΕ11 Γενικής Αγωγής για υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων, που αφορούν στις αιτήσεις μετάθεσης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ11 ΚΑΙ ΠΕ06 2019

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ11 & ΠΕ06 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΕΝΤΥΠΟ 1 ΑΔΕΙΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2019

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019