Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus +KA101 του 6ου ΔΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

KMBT35020180706102130

KMBT35020180706102207

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΕΠΕΙΓΟΝ

14551 Προκήρυξη_ΠΕΚΕΣ_Κεντρ. Μακεδονίας

ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΚΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΠΕΣ του 3ου ΠΔΣ Ευόσμου

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2018

Διευκρινίσεις Μοριοδότησης 2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Πίνακας κενών αθμια (1)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

13826 Πρόσκληση_Συμβούλιο Επιλογής_ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για Παράλληλη Στήριξη 2018-2019

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΛ. 2018-19 ΨΚΛΨ4653ΠΣ-8ΓΑ

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1-ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2-Διαβιβαστικό

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3-Διαβ. Παιδαγ. Έκθεσης

Παράταση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ για απόσπαση στο εξωτερικό

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Ψ2ΩΛ4653ΠΣ-Β84 Παράταση προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων απόσπασης 2018-2019

Πρόσκληση για απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

;"

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2018-2019 και από το ημερολογιακό έτος 2019 νοτίου ημισφαιρίου.

9ΧΥ64653ΠΣ-Ψ5Φ

ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ 2018-2019

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ERASMUS ΤΟΥ ΔΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

μειοδοτικός διαγωνισμός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3ΟΥ ΔΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

3 ΔΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ Ε΄και ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ