Πρόσφατες ανακοινώσεις

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (ΦΑΣΧΑ) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

5706_11_08_2020_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΦΑΣΧΑ_ΩΡ3846ΜΤΛΗ-ΟΒΚ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΦΑΣΧΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

5705_11_08_2020_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΥΠ_ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ_Ψ6Τ146ΜΤΛΗ-Β6Θ

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2020-2021

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕΠ_104440Ε2_07082020 (Ψ3ΚΛ46ΜΤΛΗ-ΡΦ6)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

62ΓΘ46ΜΤΛΗ-ΛΝΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΦΑΣΧΑ

υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος ΦΑΣΧΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος

9ΚΕΕ46ΜΤΛΗ-Ρ7Δ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής κατηγορία ΠΕ & ΤΕ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

99231_Ε1_Υ.Α. Πρόσκληση_ΩΛΒΧ46ΜΤΛΗ-3Υ4

100541_Ε1_Εγκύκλιος προθεσμιών αιτήσεων ΕΑΕ_Ψ5ΚΡ46ΜΤΛΗ-ΞΒ4

Πρόσκληση εκπ/κών Π.Ε. & Δ.Ε. κλάδου ΠΕ86 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για τη στελέχωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αθήνα) για πέντε σχολικά έτη σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄).

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΔΟΑΤΑΠ_6ΥΚ946ΜΤΛΗ-ΣΩΠ

Κρίση και τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων, ΠΕ70/Δασκάλων & ΠΕ60/Νηπιαγωγών

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΔΗΛΩΣH ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΕΝΑ-ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΕΝΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ-ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΟΜΑΔΕΣ-ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Υπουργείου

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

{5B85A32D-6660-4075-84D6-DFB6D059B877}

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε΄ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΑΙΤΗΣΗ Α

Υπ. Δήλωση

ΩΚΠΜ46ΜΤΛΗ-Ο7Τ