Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αθήνα)

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΕΞΕ – 160646 – 2019 – Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων στον Δ.Ο.Α

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των Δ.Υ.Ε.Π. από μόνιμους εκπαιδευτικούς

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

11-10-2019_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΥΕΠ

11-10-2019_ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ -ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ Ι.Ε.Κ.

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 5 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΙΕΚ -24_ ΚΕΝΑ_2ος ΥΠΟΔΝΤΗΣ_ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

Αίτηση υποψηφιότητας Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων ΠΕ Ημαθίας

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

1.ΥΠΟΔΝΤΕΣ 2019

2. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ (1)

3.Ν. 4547_2018

4. ΦΕΚ 4412

Υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης και συμπληρωματικών αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε.

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

142644Ε2_13-09-2019_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΕΠΑΝΕΞ-ΑΝΑΚΛ_6Ι7Ο4653ΠΣ-809

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ

Υπ. Δήλωση

ΑΙΤΗΣΗ

Υποβολή δηλώσεων για τη συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11 και ΠΕ86, που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Ημαθίας

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

 

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2. KENA ΑΓΓΛΙΚΩΝ

3. KENA ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

4. KENA ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

5. ΚΕΝΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

6. ΚΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

7. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

Πλήρωση θέσης Υπευθύνου πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ/νσης Π.Ε. Ημαθίας

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2019

2. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-1

4. 222084_ΓΔ4_27-12-2018 (Β΄ 5919) Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ

Πλήρωση θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Δ/νσης Π.Ε. Ημαθίας

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

6ΝΖΩ4653ΠΣ-ΛΨΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

222180ΓΔ4_27-12-2018 (Β΄ 5933) Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ

Υποβολή δηλώσεων προσωρινών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ86 και ΠΕ11 (γενικής και ειδικής αγωγής), που είναι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2019

ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΕΝΑ-ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΕΝΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

KENA ΑΓΓΛΙΚΩΝ

KENA ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

KENA ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ