Πρόσφατες ανακοινώσεις

Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΝΤΩΝ

16947 Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψήφιων Διευθυντών Σχ….

9746_2020

Πλήρωση κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή/ντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Π.Ε. Ημαθίας

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

2. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ (1)

3.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

6ΕΞΩ46ΜΤΛΗ-Η84 (2)

Ν. 4547_2018

ΦΕΚ 4412

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για τη στελέχωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αθήνα) για πέντε σχολικά έτη σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ_ΔΟΑΤΑΠ_9Λ4446ΜΤΛΗ-ΦΕΖ

Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α ́)

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για αποσπάσεις νεοδιόριστων ΕΕΠΕΒΠ_ΩΤΝ046ΜΤΛΗ-ΛΙΠ-1

Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Παράταση υποψηφιοτήτων εκλογές 2020_ΩΝΒ546ΜΤΛΗ-8Σ5-1

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Εγκύκλιος εκλογών ΕΕΠΕΒΠ_Ψ7ΣΑ46ΜΤΛΗ-ΝΩΞ

Πλήρωση της κενούμενης θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

14961ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών θέσεων Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΦΕΚ4424_Β_05-10-2018

ΦΕΚ102_Α_12-06-2018_ν4547_2018

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

05 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-3 ΦΥΛΛΑ 2020

6Ζ3Γ46ΜΤΛΗ-6Ξ4

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης του/της Διευθυντή/ντριας του νεοϊδρυθέντος Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ερμιονίδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΕΕΕΚ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ω29Π46ΜΤΛΗ-2ΡΠ (1)

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Διευθυντών Μετάμορφωσης, Καλάνδρας, Ν.Φώκαιας και Ν.Φλογητών

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Αντίγραφο του 05 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-3 ΦΥΛΛΑ 2020

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ,ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ,Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ ΚΑΙ Ν.ΦΛΟΓΗΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (003)