Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πλήρωση θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Δ/νσης Π.Ε. Ημαθίας

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

1.ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

3 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

4 222180ΓΔ4_27-12-2018 (Β΄ 5933) Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ

Πλήρωση θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ/νσης Π.Ε. Ημαθίας

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-1

4. 222084_ΓΔ4_27-12-2018 (Β΄ 5919) Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ

 

Προκήρυξη για την πλήρωση της κενούμενης θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΙΠΕ Σάμου

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΚΠΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

tmpCFA7

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ημαθίας

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Αίτηση Υποψήφιων Διευθυντών

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΩΙΙΣ46ΜΤΛΗ-Ζ4Ρ

Προκήρυξη για την προσωρινή πλήρωση κενής θέσης Υπευθύνου Πολιτιστικών Θεμάτων της Δ/νσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΦΕΚ 2314_Β_10-8-2012

645Λ46ΜΤΛΗ-Ξ2Σ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενής θέσης Διευθυντή/ντριας στο νεοϊδρυθέν 4/θέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ProsklisiDtesEidDSAgAthan_28_08_2020

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντή/-ντριας Νηπιαγωγείων με οργανικότητα τετραθεσίου (4/θ) και άνω της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ProsklisiDtes4thNip_28_08_2020

Προκήρυξη για την πλήρωση της κενούμενης θέσης Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

8139_ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ_ Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Προϊστ. Εκπαιδευτικών Θεμάτων_ΨΠΔΟ46ΜΤΛΗ-869

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Προκήρυξη για την πλήρωση της κενούμενης θέσης του Προϊσταμένου Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

27-8-2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ me ADA

27-8-2020 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΚΠΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντή/-ντριας Σχολικών Μονάδων με οργανικότητα τετραθεσίου (4/θ) και άνω της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Αίτηση Υποψήφιων Διευθυντών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ