Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση υποψηφίων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. για εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για εγγραφή ΕΕΠ-ΕΒΠ στο ΟΠΣΥΔ

Εγχειρίδιο Εγγραφής και Σύνδεσης Χρήστη

Οδηγίες Εγγραφής ΟΠΣΥΔ (vid)

Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προσωρινή πλήρωση κενής θέσης Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων- Αγωγής Υγείας της Δ/νσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΑΙΤΗΣΗ

Ψ0Ν34653ΠΣ-16Ζ

Προκήρυξη προϊσταμένου/ης εκπαιδευτικών θεμάτων ΠΕ Ιωαννίνων

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-9ΠΚ54653ΠΣ-Ν53

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΚΠΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΘΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΨΥΨΚ465ΧΘΨ-Υ1Π

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

65ΡΧ465ΧΘΨ-ΣΝΖ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Δ_ΝΤΩΝ ΕΚΠ_ΣΗΣ

Κοινοποίηση προκήρυξης κενούμενης θέσης προϊσταμένου τμήματος Ε” εκπαιδευτικών θεμάτων διεύθυνσης ΠΕ Ηρακλείου Κρήτης

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

788Ν4653ΠΣ-ΞΡΘ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος μόνιμων εκπ/κών κλάδου ΠΕ11 – Φ.Α. για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης κατά το σχ. έτος 2018-19

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

178173_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΚΩΝ_ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ (ΤΑΜΠΕΡΕ Ή ΕΛΣΙΝΚΙ, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ) ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑ229 ERASMUS PLUS

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Mειοδοτικός διαγωνισμός Φινλανδία Δ.Σ. Πλατέος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ (ΤΑΛΛΙΝ, ΕΣΘΟΝΙΑ) ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑ229 ERASMUS PLUS

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Mειοδοτικός διαγωνισμός Εσθονία Δ.Σ.Πλατέος