Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΕΣΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

21869 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΕΣΥ_ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

21889 οδηγίες_αιτήσεις_ΚΕΣΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΕΣΥ

ΣΧΕΔΙΟ_ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ – ΕΕΠ

ΣΧΕΔΙΟ_ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- Κάλυψη κενών θέσεων προϊσταμένων σχολικών μονάδων

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ _2018-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΨΑΛΦΙΜΞ-74Ι

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

;"

Ω3614653ΠΣ-9Ι1 -ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης/διάθεσης πλεοναζόντων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 σε σχολικές μονάδες του ΠΥΣΠΕ Δυτικής Θεσσαλονικής

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

18368_ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩΝ ΠΕ70

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΟ Σ.Ε.Υ.Υ.Π.

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΨΜ65465ΦΥΟ-4ΥΛ

Προκήρυξη τομεακού γραμματέα ΓΓ Δία Βίου Μάθησης ΥΠΠΕΘ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΤΟΜΕΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΓ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 82 ΕΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – ανακοινοποίηση στο ορθό

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων

2. Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών

3. Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών

4. Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών

5. ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Συμπληρωματική ανακοίνωση – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2018-2019

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

62Φ84653ΠΣ-ΥΣ5

Συμπληρωματική Ανακοίνωση-Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση στο ΣΕΠ Ηρακλείου 2018-19

Πρόσκληση μονίμων εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης προκειμένου να οριστούν ως Σ.Ε.Π.

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

SEP_SYNTONISTES_PROSFYGWN_PROSKLHSH_132472_E2_ΩΕΠΤ4653ΠΣ-ΟΗΝ_20180803