Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΜΕΑΕ – ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2020-2021

;"

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΜΕΑΕ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ -ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 2020-2021

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ – ανακοινοποίηση

Υποβολή δηλώσεων για τη συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11 και ΠΕ86, που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Ημαθίας

;"

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2. KENA PE86

3.-ΚΕΝΑ-ΠΕ05

4. ΚΕΝΑ ΠΕ06

5. ΚΕΝΑ ΠΕ07

6. ΚΕΝΑ ΠΕ11

7. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

Οριστικές τοποθετήσεις μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης Π.Ε. Ημαθίας

;"

ΨΟΦΕ46ΜΤΛΗ-Ι68 ΕΕΠ – ΕΒΠ

Μεταθέσεις – Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών 2020-21

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

10012 9Κ8Ο46ΜΤΛΗ-ΨΝΜ

10130 ΨΡΒΓ46ΜΤΛΗ-ΠΥΓ

Β΄ ΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Β ΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

Ανακοίνωση μεταθέσεων Γενικής Αγωγής εντός ΠΥΣΠΕ Ημαθίας

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

KENA

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ-2020

ΔΗΛΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2020

ΔΙΑΘΕΣΗ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2020

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ05 & ΠΕ11 Γενικής Αγωγής για καταχώριση προτιμήσεων σχολικών μονάδων, που αφορούν στις αιτήσεις μετάθεσης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ_ 2020

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΕΝΤΥΠΟ 1 ΑΔΕΙΩΝ