Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

;"

ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΕ05

ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΩΡΑΡΙΟΥ ΠΕ07

ΠΕ11

ΠΕ70

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 10-9-2020

;"

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 10-9-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

;"

Από τη Δ/νση Π.Ε. Ημαθίας ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών/τριών ΕΕΠ, ΕΒΠ και εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας.

Παρακαλούμε οι αναφερόμενοι/νες στις συνημμένες αποφάσεις να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία βάσης τους, στις 1 και 2 Σεπτεμβρίου, από τις 8:00 έως το αργότερο στις 10:00, προκειμένου οι Δ/ντες/ντριες και Προϊστάμενοι/νες […]

Προσωρινές τοποθετήσεις νεοδιόριστων ειδικής αγωγής και Αποσπάσεις Νηπιαγωγών Β” φάση

;"

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΓΩΝ Β΄ΦΑΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΜΕΑΕ – ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2020-2021

;"

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΜΕΑΕ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ -ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 2020-2021

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ – ανακοινοποίηση

Υποβολή δηλώσεων για τη συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11 και ΠΕ86, που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Ημαθίας

;"

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2. KENA PE86

3.-ΚΕΝΑ-ΠΕ05

4. ΚΕΝΑ ΠΕ06

5. ΚΕΝΑ ΠΕ07

6. ΚΕΝΑ ΠΕ11

7. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

Οριστικές τοποθετήσεις μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης Π.Ε. Ημαθίας

;"

ΨΟΦΕ46ΜΤΛΗ-Ι68 ΕΕΠ – ΕΒΠ

Μεταθέσεις – Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών 2020-21

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

10012 9Κ8Ο46ΜΤΛΗ-ΨΝΜ

10130 ΨΡΒΓ46ΜΤΛΗ-ΠΥΓ

Β΄ ΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Β ΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

Ανακοίνωση μεταθέσεων Γενικής Αγωγής εντός ΠΥΣΠΕ Ημαθίας

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

KENA

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ-2020

ΔΗΛΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2020

ΔΙΑΘΕΣΗ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2020