Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Β” ΦΑΣΗ

;"

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Β΄ΦΑΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11-ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

;"

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διάθεση αποσπασμένων εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπ/σης στην Α/θμια εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2018-2019

;"

ΨΚ044653ΠΣ-ΦΜΓ

Υποβολή αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης ή δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων κλάδων ΠΕ05,ΠΕ07,ΠΕ08 και ΠΕ86

;"

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΕ05_ΠΕ07_ΠΕ08_ΠΕ86

ΕΝΤΥΠΟ 1_ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ 2_ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2017-2018

;"

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΚΩΝ

Εγκύκλιος για τις Μεταθέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2017-2018

book1

ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2018_632Ζ4653ΠΣ-0ΜΟ

Τοποθετήσεις κοινωνικών λειτουργών σε σχολικές μονάδες Π.Ε

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΕΞ – 148117 – 2017 – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Ε

42 Δημοτικά -Κοινωνικοί Λειτουργοί

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ TOΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΝΤΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

 

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

book1

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2017

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2017

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2017

 

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ06, ΠΕ11 & ΠΕ16 Γενικής Αγωγής για καταχώριση προτιμήσεων σχολικών μονάδων, που αφορούν στις αιτήσεις μετάθεσης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ2_ 2017