Πρόσφατες ανακοινώσεις

Τροποποίηση τοποθέτησης προσωρινών αναπληρωτριών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ71- Δασκάλων Ε.Α.Ε. Παράλληλης Στήριξης

;"

6229

Τροποποίηση τοποθέτησης προσωρινής αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ71- Δασκάλων Ε.Α.Ε., 25/4/2016

;"

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, 19-2-2016

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, 3-2-2016

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Α) Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – ΑΠ 1,2,3

Β) Πρόγραμμα Μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες – ΑΠ1

Γ) Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με […]

Τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης, 29-1-2016

;"

1050

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΕ70, 26-1-2016

;"

ΕΑΕ Π.Δ.Ε.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΕ20, 19-1-2016

;"

ΕΑΕΠ 2

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΕ60, 19-1-2016

;"

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΚΑΕ 2

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, 12-1-2016

;"

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, 8-1-2016

;"

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ