Πρόσφατες ανακοινώσεις

Συγκρότηση ομάδων εργασίας στο πλαίσιο του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας

school1

Βλ. σχετικό έγγραφο