Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΣΠΑ – 9/11/2018

;"

ΖΕΠ Τ.Υ.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΣ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΝΓΕΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ

Προκήρυξη προϊσταμένου/ης εκπαιδευτικών θεμάτων ΠΕ Ιωαννίνων

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-9ΠΚ54653ΠΣ-Ν53

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΚΠΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΘΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΨΥΨΚ465ΧΘΨ-Υ1Π

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

65ΡΧ465ΧΘΨ-ΣΝΖ

Γνωστοποίηση ΦΕΚ

school1

Γνωστοποίηση ΦΕΚ_Διευθυντές Εκπαίδευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Δ_ΝΤΩΝ ΕΚΠ_ΣΗΣ

Εγκύκλιος μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας 2018-2019 Ανακοινοποίηση στο ορθό

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Εγκύκλιος μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας 2018-19_με ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2018 Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας

eco_news

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Εγκύκλιος μεταθέσεων Α/θμιας Εκπαίδευσης 2018-2019

;"

Ω0ΝΨ4653ΠΣ-17Π ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΕ 2018-19

Κοινοποίηση προκήρυξης κενούμενης θέσης προϊσταμένου τμήματος Ε” εκπαιδευτικών θεμάτων διεύθυνσης ΠΕ Ηρακλείου Κρήτης

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

788Ν4653ΠΣ-ΞΡΘ