Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Δ/ντή Σχολικής Μονάδας Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Λέσβου

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΕΕΕΚ ΡΕΠΑΝΙΔΙΟΥ_signed

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ_ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΩΗΠ14653ΠΣ-ΒΜ2.pdf

ΑΙΤΗΣΗ απόσπασης σε φορείς

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Β.Π) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π) ΣΕ Κ.Ε.Σ.Υ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ_ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΡΧ6Π4653ΠΣ-ΖΚ2

ΚΕΣΥ-ΣΜΕΑΕ_ΚΩΔΙΚΟΙ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ_ΕΕΠ-ΕΒΠ_2019

ΦΕΚ ΤΥ-ΖΕΠ 2019-2020

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΦΕΚ ΤΥ-ΖΕΠ 2019-2020

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΣΔΕ σε θέσεις Διευθυντών, Υποδιευθυντών και Εκπαιδευτικών

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ_ 3 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ_2 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΟΙ ΣΔΕ 2019 ΚΕΝΑ

Δημοσίευση Απόφασης ΦΕΚ 3030/2019

school1

16794 Eνημέρωση για Δημοσίευση Απόφασης

ΦΕΚ 3030_2019

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ ΚΕΑ

school1

6Μ2Δ4653ΠΣ-ΜΓΜ KEA

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή 5ου ΔΣ Θέρμης- Τριαδίου

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

21857_24-7-2019_Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Δντη 5ου ΔΣ ΘΕΡΜΗΣ_signed

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Δ-ΝΤΗ

17904_Τελικός αξιολ. πίνακας υποψηφίων Δντών Δ.Π.Ε. Αν. Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση μεταθέσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06 & ΠΕ11 εντός ΠΥΣΠΕ Ημαθίας

book1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ11 & ΠΕ06

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕ11

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕ06

 

 

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΒΠ-ΕΕΠ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΒΠ-ΕΕΠ