Πρόσφατες ανακοινώσεις

Χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ 2018

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΩΝ

Aποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για το σχολικό έτος 2018-2019

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΕΓΚΥΚΛ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ_ΕΕΠ-ΕΒΠ 2018_Ω82Μ4653ΠΣ-ΘΙΥ

ΕΓΚΥΚΛ ΑΠΟΣΠ ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Φορείς_6Φ4Π4653ΠΣ-ΡΤ8

 

 

Οργανικές Υπεραριθμίες

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ

ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2018-2019

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

(Υπουργική Απόφαση) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για ΕΝΤΑΞΗ σε ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΕΚΠ_ΣΗΣ (πλην Μουσικών) 2018-19_6ΦΞΞ4653ΠΣ-Κ1Τ

(Υπουργική Απόφαση) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για ΕΝΤΑΞΗ σε ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛ. ΕΑΕ 2018-19_Ω6Ω64653ΠΣ-ΝΛΓ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

;"

apospaseis_pliroforikis

Ενημέρωση για διάταξη που αφορά σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με πενταετή θητεία σε ΠΠΣ

school1

54532Ε2_03-04-2018_signed

Διαπιστωτική Πράξη υπαγωγής εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας

school1

6ΒΡΔ4653ΠΣ-ΖΣΧ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Μαρτίου 2018

eco_news

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Ανανέωση απόσπασης των εκπαιδευτικών στις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου

;"

Εγκύκλιος ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ ΓΓ ΥΠΠΕΘ 1

Υ.Α. Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2018

;"

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2018_6Ν0Ψ4653ΠΣ-9ΣΙ