Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- Κάλυψη κενών θέσεων προϊσταμένων σχολικών μονάδων

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ _2018-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΨΑΛΦΙΜΞ-74Ι

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

;"

Ω3614653ΠΣ-9Ι1 -ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα μας τα νέα ΜΟΡΙΑ επανακατάταξης των σχολικών μονάδων της Υπηρεσίας μας σύμφωνα με το ΦΕΚ. 3941/τεύχος Β’/11-09-2018.

Συγκεκριμένα μπορείτε να τα δείτε στο ΜΕΝΟΥ: Σχολικές Μονάδες -> Μόρια Σχολικών Μονάδων Ν. Ημαθίας

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

;"

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2018 – 2019

;"

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ EKO-ZEΠ 2018-2019

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2018-2019

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΜΕΑΕ-Τ.Ε 2018-2019

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΕΠ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

18813 9Τ224653ΠΣ-3ΛΙ

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Δράση: ΚΑ2 ERASMUS +

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

μειοδοτικός διαγωνισμός

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11 ΚΑΙ ΠΕ70

;"

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ05

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ06

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ07

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ11

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ70

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με τις αναλήψεις υπηρεσίας

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ