Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΥΣΠΕ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΥΣΠΕ_signed

Απόφαση ανακήρυξης υποψηφίων ΚΥΣΕΕΠ 2018

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Απόφαση ανακήρυξης υποψηφίων ΚΥΣΕΕΠ 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

eco_news

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ EU-LISA

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

6ΥΝΘ465ΧΘΨ-ΓΒΕ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΕΣΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

21869 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΚΕΣΥ_ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

21889 οδηγίες_αιτήσεις_ΚΕΣΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΕΣΥ

ΣΧΕΔΙΟ_ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ – ΕΕΠ

ΣΧΕΔΙΟ_ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- Κάλυψη κενών θέσεων προϊσταμένων σχολικών μονάδων

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ _2018-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΨΑΛΦΙΜΞ-74Ι

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

;"

Ω3614653ΠΣ-9Ι1 -ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα μας τα νέα ΜΟΡΙΑ επανακατάταξης των σχολικών μονάδων της Υπηρεσίας μας σύμφωνα με το ΦΕΚ. 3941/τεύχος Β’/11-09-2018.

Συγκεκριμένα μπορείτε να τα δείτε στο ΜΕΝΟΥ: Σχολικές Μονάδες -> Μόρια Σχολικών Μονάδων Ν. Ημαθίας

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

;"

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ