Πρόσφατες ανακοινώσεις

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού περιόδου Δεκεμβρίου 2019

eco_news

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2019

econ_news

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

econ_news

91Τ84653ΠΣ-Ε2Π

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

eco_news

ΨΠΨΑ4653ΠΣ-ΑΘ8(1)

Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης Οικογενειακής Κατάστασης

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΔ 2019-20

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2019-20

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΔΠΕ Ημαθίας Ιουλίου 2019

eco_news

Προϋπολογισμος ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου IOYNIΟΥ 2019

econ_news

ΩΓΤ44653ΠΣ-0ΡΚ

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου ΜΑΪΟΥ 2019

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΨΕΦΝ4653ΠΣ-ΗΓΒ

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Απριλίου 2019

eco_news

Προυπολογισμος ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Μαρτίου 2019

econ_news

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019