Πρόσφατες ανακοινώσεις

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας

econ_news

ΨΡ1Ξ46ΜΤΛΗ-Μ1Ψ (1) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης Οικογενειακής Κατάστασης

eco_news

Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης Οικογενειακής Κατάστασης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2020-21

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Αυγούστου 2020

eco_news

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

Στοιχεία εκτέλεσης προυπολογισμού περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

eco_news

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α/θμιας Ημαθίας περιόδου Μαϊου 2020

eco_news

Προϋπολογισμος ΜΑΪΟΣ 2020

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού Απριλίου 2020

eco_news

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού Μαρτίου 2020

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2020

eco_news

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Προϋπολογισμός Ιανουαρίου 2020

eco_news

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020