Πρόσφατες ανακοινώσεις

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

Στοιχεία εκτέλεσης προυπολογισμού περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

eco_news

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α/θμιας Ημαθίας περιόδου Μαϊου 2020

eco_news

Προϋπολογισμος ΜΑΪΟΣ 2020

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού Απριλίου 2020

eco_news

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού Μαρτίου 2020

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2020

eco_news

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Προϋπολογισμός Ιανουαρίου 2020

eco_news

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού περιόδου Δεκεμβρίου 2019

eco_news

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2019

econ_news

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

econ_news

91Τ84653ΠΣ-Ε2Π