Πρόσφατες ανακοινώσεις

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιουλίου 2018

eco_news

Προυπολογισμός ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Ιουνίου 2018

eco_news

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΠΕ Ημαθίας Μαϊου 2018

econ_news

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΙΟΥ 2018

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Απριλίου 2018

eco_news

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Μαρτίου 2018

eco_news

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού περιόδου Φεβρουαρίου 2018

eco_news

Προϋπολογισμός Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2018

eco_news

ΩΜΠΨ4653ΠΣ-ΣΨΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2017

eco_news

ΩΣΦΔ4653ΠΣ-ΨΘΠ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2017

econ_news

ΩΩΧΦ4653ΠΣ-7Ρ5 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017