Πρόσφατες ανακοινώσεις

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου IANOYAΡΙΟΥ 2021

eco_news

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου IANOYAΡΙΟΥ 2021 Ψ08Β46ΜΤΛΗ-Π9Ι

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

eco_news

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

eco_news

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2020

eco_news

ΩΥΛΑ46ΜΤΛΗ-ΞΤΟ

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας

econ_news

ΨΡ1Ξ46ΜΤΛΗ-Μ1Ψ (1) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης Οικογενειακής Κατάστασης

eco_news

Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης Οικογενειακής Κατάστασης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2020-21

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Αυγούστου 2020

eco_news

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

Στοιχεία εκτέλεσης προυπολογισμού περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

eco_news

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α/θμιας Ημαθίας περιόδου Μαϊου 2020

eco_news

Προϋπολογισμος ΜΑΪΟΣ 2020