Πρόσφατες ανακοινώσεις

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού περιόδου Σεπτεμβρίου 2017

eco_news

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Υπεύθυνη Δήλωση Οικογενειακού Επιδόματος

econ_news

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Αυγούστου 2017

eco_news

Προϋπολογισμος ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας, περιόδου Ιουλίου 2017

eco_news

Ω7ΟΔ4653ΠΣ-ΔΚ8

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιουνίου 2017

econ_news

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού περιόδου Μαϊου 2017

econ_news

ΩΝΥΨ4653ΠΣ-6Υ6 PROYPOLOGISMOS MAIOU 2017

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού περιόδου Απριλίου 2017

econ_news

6Β5Χ4653ΠΣ-7ΨΩ PROIPOLOGISMOS APRILIOU 2017

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Μαρτίου 2017

econ_news

68Λ04653ΠΣ-ΛΑΖ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

econ_news

65ΒΚ4653ΠΣ-ΠΒΛ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

econ_news

PROIPOLOGISMOS IANOYARIOU 2017