ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «1821 200 χρόνια μετά….»

Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΠΕ71, ΠΕ70.ΕΑΕ ΣΜΕΑΕ 2020-2021

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΠΕ71, ΠΕ70.ΕΑΕ ΣΜΕΑΕ 2020-2021

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ
1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 2
2 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ 3