Πρόσφατες ανακοινώσεις

Προκήρυξη Θέσης προϊσταμένου Εκπ/κων Θεμάτων ΠΕ Καρδίτσας

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_ΠΕ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ_εκπ_θεμ_Σ6ΖΔΨ46ΜΤΛΗ-1Ξ6

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ