Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με την Αριθμ. Πρωτ. Φ. 21.1/12263/23-11-2020 Απόφαση του Δ/ντή Α/θμας Εκπαίδευσης Ημαθίας, λόγω της πανδημίας Covid-19 και της συνακόλουθης αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι προγραμματισμένες εξετάσεις της Τετάρτης 02/12/2020 για την απόκτηση Απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου, αναβάλλονται.

Ο ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής των ανωτέρω εξετάσεων θα ανακοινωθεί μετά το άνοιγμα των Δημοτικών Σχολείων.

Βέροια, 23-11-2020

ΔΠΕ Ημαθίας