Πρόσφατες ανακοινώσεις

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23- Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23- Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για ειδική πρόσκληση ΕΕΠ-ΠΕ23 & ΠΕ30_ΝΕΟ

Ι, ΙΙ, ΙΙΙ παραρτήματα Ειδικής ΠΕ23-30_16-12

ΠΕ23-30_Ειδική Πρόσκληση_16-12_ανακοιν. 63ΟΩ46ΜΤΛΗ-Ξ3Β