Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΙΤΗΣΗ_ΠΥΣΕΕΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΥΣΕΕΠ 65ΗΡ46ΜΤΛΗ-5ΕΝ