Πρόσφατες ανακοινώσεις

Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Ημαθίας της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 4547/2018 (συμβούλιο επιλογής)

Απόφαση Συγκρότησης Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Ημαθίας της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 4547/2018 (συμβούλιο επιλογής), για διετή θητεία έως 31-12-2022.

Για να δείτε την απόφαση πατήστε ΕΔΩ