Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, Τετάρτη 10/2/2021, θα ανακοινωθούν τα κενά των σχολικών μονάδων προκειμένου οι αναπληρωτές/τριες να συμπληρώσουν τη δήλωση τοποθέτησής τους.
Η δήλωση τοποθέτησης καθώς και το δελτίο απογραφής ( έργο covid-19) αναπληρωτή πρέπει να αποσταλεί στο e-mail της Διεύθυνσης μέχρι και την Πέμπτη, 11/2/2021 και ώρα 14:00μ.μ.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ Ολόκληρο το άρθρο

Δικαιολογητικά πρόσληψης

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔ. ΕΡΓΟΥ