3ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ