Πρόσφατες ανακοινώσεις

Α ́ κύκλος Κινητικότητας 2021

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκαν τα αιτήματα των φορέων για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και αναγκών με απόσπαση στο πλαίσιο του Α ́ Κύκλου 2021 του ΕΣΚ.

Η σχετική ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ