Πρόσφατες ανακοινώσεις

«Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένων προσόντων και ειδικοτήτων για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην ΚΥ των Γενικών Αρχείων του Κράτους, και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2021- 2022

ΩΥΧ846ΜΤΛΗ-ΠΦΤ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ