3ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: ΔΡΑΣΗ ΚΑ1 ΕRASMUS PLUS »

  1. 6Α.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΘΜΙΑΣ ΕΛΣΙΝΚΙ1
  2. 6Α.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΘΜΙΑΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑ