Πρόσφατες ανακοινώσεις

Ξεπεράστε την ασυμβατότητα του Microsoft Office 2000, 2003 με το Microsoft Office 2007

Επειδή συχνά αναφέρεται από τις σχολικές μονάδες το πρόβλημα της ασυμβατότητας μεταξύ  των εφαρμογών Word και  Excel του Microsoft Office 2000, 2003 με τις αντίστοιχες εφαρμογές του Microsoft Office 2007. Σας ενημερώνουμε ότι στη σελίδα μας και στην επιλογή «Xρήσιμα downloads» υπάρχουν χρήσιμες οδηγίες και παραπομπές που σας βοηθούν να ξεπεράσετε το συγκεκριμένο πρόβλημα καθώς και πολλά άλλα μηχανογραφικά προβλήματα.