Πρόσφατες ανακοινώσεις

Τοποθετήσεις νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών

Σας ανακοινώνουμε τα σχολεία τοποθέτησης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ