3ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ07, ΠΕ06 ΚΑΙ ΠΕ86

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ