3ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ(ΠΕ05) -ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ(ΠΕ 07)

10-9-2021_ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

10-9-2021_ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ