3ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙKΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – Δ.Σ. ΠΛΑΤΕΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙKΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ