3ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Ημαθίας που αιτούνται βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εντός του ΠΥΣΠΕ Ημαθίας στη Γενική και Ειδική Αγωγή, Σχολικού Έτους 2021-2022

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας ανακοινώνει τους προσωρινούς Πίνακες με τα στοιχεία-μόρια των αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών της, που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την με αρ. 144421/Ε2/11-11-2021 εγκύκλιο μεταθέσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. :
α) Για βελτίωση θέσης
β) Για οριστική τοποθέτηση.
Τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail της Υπηρεσίας μας mail@dipe.ima.sch.gr, από την Δευτέρα 10/01/2022 έως και την Παρασκευή 14/01/2022 και ώρα 15:00 μμ..
Επίσης, επισημαίνεται ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η έγκριση των ειδικών κατηγοριών μετάθεσης.
Παρακαλούμε με ευθύνη των Δ/ντών και Προϊσταμένων Δημ. Σχολείων και των Προϊσταμένων Νηπ/γείων να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπηρετούντες στη σχολική μονάδα και αιτούντες για μετάθεση εκπαιδευτικοί, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που αιτήθηκαν μετάθεσης εντός του ΠΥΣΠΕ Ημαθίας και απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ 2022

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ