3ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις Α/θμιας & Β/θμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης, εκπ/ών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ.

2022.1.12 3563_Ε1 Εγκύκλιος Διορ. ΕΑΕ ΨΛΡΜ46ΜΤΛΗ-ΞΝΛ

20220110 2289_Ε1 Υ.Α. Διορισμών Διορ. ΕΑΕ 65Μ846ΜΤΛΗ-Γ3Γ