3ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Ημαθίας που αιτούνται βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση εντός του ΠΥΣΠΕ Ημαθίας στη Γενική και Ειδική Αγωγή, Σχολικού Έτους 2021-2022

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας ανακοινώνει τους οριστικούς Πίνακες με τα στοιχεία-μόρια των αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς της για το σχολικό  έτος 2021-2022, όπως διαμορφώθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων :
α) Για βελτίωση θέσης
β) Για οριστική τοποθέτηση.

Επίσης, επισημαίνεται ότι:
Δεν έχει ολοκληρωθεί η έγκριση των ειδικών κατηγοριών μετάθεσης.

Παρακαλούμε με ευθύνη των Δ/ντών και Προϊσταμένων Δημ. Σχολείων και των Προϊσταμένων Νηπ/γείων να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπηρετούντες στη σχολική μονάδα και αιτούντες για μετάθεση εκπαιδευτικοί, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που αιτήθηκαν μετάθεσης εντός του ΠΥΣΠΕ Ημαθίας και απουσιάζουν για οποιονδήποτε λόγο.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

Συνημμένα :

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ