3ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Eκδοση τοπικής πρόσκλησης( & ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ) μελών για θέσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ 24-01-2022

  1. Εγκύκλιος για διόρθωση πρόσκλησης_65ΨΑ46ΜΤΛΗ-31Χ
  2. ΕΕΠ_Πρόσκληση διόρθωση_ΦΕΚ 4 ΑΣΕΠ
  3. ΕΕΠ_Πρόσκληση διορισμών_Ω5ΜΠ46ΜΤΛΗ-ΥΚΧ

21-01-2022 – Ηλεκτρονική εγκύκλιο της υπηρεσίας μας για τη διαδικασία της έκδοσης τοπικής πρόσκλησης μελών για θέσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ καθώς και

  1. ΕΕΠ-ΕΒΠ_Εγκύκλιος για τοπική_signed
  2. υπόδειγμα τοπικής πρόσκλησης και αίτησης – Αίτηση τοπικής_υπόδειγμα
  3. Ξεχωριστό αρχείο της αίτησης σε word – Τοπική πρόσκληση_υπόδειγμα
  4. ΠΔΕ_πιστώσεις-κενά –
    πίνακα excel με 2 φύλλα: στο 1ο περιλαμβάνεται ο πίνακας με τη διάθεση πιστώσεων στις ΠΔΕ ανά κλάδο και πρόγραμμα (όπως αποτυπώνεται και στην εγκύκλιο) και στο 2ο προς διευκόλυνσή σας περιλαμβάνεται ο πίνακας με τις σχολικές μονάδες όπως δόθηκαν για κάλυψη

κατά την 2η ειδική πρόσκληση και δεν έχουν καλυφθεί (είναι χρωματισμένες) καθώς από αυτά τα κενά προκύπτει η διάθεση των πιστώσεων

Σημειώνεται ότι:

1.Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ θα αποστείλει υποδείγματα συμβάσεων, περίληψης αυτών και αποφάσεων πρόσληψης

2. Σε περίπτωση που υπάρξουν αδιάθετες πιστώσεις μετά την ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίαw, αυτές θα χρησιμοποιηθούν εκ νέου από την υπηρεσία μας για την πρόσληψη αναπληρωτών σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4589/2019.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ