Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ