Πρόσφατες ανακοινώσεις

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Διεύθυνσης περιόδου ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Στο επισυναπτόμενο αρχείο απεικονίζεται ο εκτελούμενος προϋπολογισμός της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας που εξοφλείται μέσω της Δ.Υ.Ε.Ε. Ημαθίας, έως το μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ 2022

6ΞΒΧ46ΜΤΛΗ-7ΧΘ