Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ – 2022

1_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2022

2. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2022

3. ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

4. ΔΙΑΘΕΣΗ

5. ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60

6. ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70