ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Μεταθέσεις/οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ05, ΠΕ08, ΠΕ79.01 & ΠΕ91.01 Γενικής Αγωγής & εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 & ΠΕ60 Ειδικής Αγωγής έτους 2022 εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ημαθίας

Μεταθέσεις/οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ05, ΠΕ08, ΠΕ79.01 & ΠΕ91.01 Γενικής Αγωγής & εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 & ΠΕ60 Ειδικής Αγωγής έτους 2022 εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ημαθίας