ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2022-23

ΑΔΑ: Ω2ΨΗ46ΜΤΛΗ-ΛΔ9 – Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2022-2023.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ για την Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ για Π.Σ. από εκπαιδευτικό

1.Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και διαβίβασης τους στις ΔΙΠΕ Έως και Τρίτη, 21/6/2022

2.Καταχώριση αιτημάτων, συμπλήρωση πινάκων από ΔΙΠΕ και αποστολή τους στα ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ Έως και Παρασκευή, 01/07/2022

3.Συμπλήρωση πινάκων από ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ και επιστροφή τους στις ΔΙΠΕ Έως και Πέμπτη, 07/07/2022

4.Επεξεργασία και αποστολή πινάκων στο Τμήμα Β΄ της Δ/νσης ΕΑΕ Έως Τρίτη, 12/07/2022

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ για την Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ για Π.Σ. από εκπαιδευτικό

1.Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και διαβίβασης τους στις ΔΙΔΕ Έως και Πέμπτη, 30/6/2022

2.Καταχώριση αιτημάτων, συμπλήρωση πινάκων από ΔΙΔΕ και αποστολή τους στα ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ Έως και Τετάρτη, 06/07/2022

3.Συμπλήρωση πινάκων από ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ και επιστροφή τους στις ΔΙΔΕ Έως και Παρασκευή, 08/07/2022

4.Επεξεργασία και αποστολή πινάκων στο Τμήμα Β΄ της Δ/νσης ΕΑΕ Έως Τετάρτη, 13/7/2022

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ για την Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ για ΕΒΠ

1.Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και διαβίβασης τους στις ΔΙΔΕ Έως και Τρίτη, 21/6/2022

2.Καταχώριση αιτημάτων, συμπλήρωση πινάκων από ΔΙΠΕ και αποστολή τους στα ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ Έως και Παρασκευή, 01/07/2022

3. Συμπλήρωση πινάκων από ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ και επιστροφή τους στις ΔΙΠΕ Έως και Πέμπτη, 07/07/2022

4. Επεξεργασία και αποστολή πινάκων από τις ΔΙΠΕ στο Τμήμα Β΄ της Δ/νσης ΕΑΕ Έως Δευτέρα, 11/07/2022

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ για την Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ για ΕΒΠ

1 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και διαβίβασης τους στις ΔΙΔΕ Έως και Πέμπτη, 30/6/2022

2 Καταχώριση αιτημάτων, συμπλήρωση πινάκων από ΔΙΠΕ και αποστολή τους στα ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ Έως και Τετάρτη, 06/07/2022

3 Συμπλήρωση πινάκων από ΚΕΔΑΣΥ/ΔΕΔΑ και επιστροφή τους στις ΔΙΔΕ Έως και Παρασκευή, 08/07/2022

4 Eπεξεργασία και αποστολή πινάκων από τις ΔΙΔΕ στο Τμήμα Β΄ της Δ/νσης ΕΑΕ Έως Τετάρτη, 13/7/2022

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ για την Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ για ΣΧΟΛ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

1 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και διαβίβασης τους στις ΔΙΠΕ Έως και Τρίτη, 21/6/2022

2 Καταχώριση αιτημάτων, συμπλήρωση πινάκων από ΔΙΠΕ και αποστολή τους στις ΠΔΕ Έως και Παρασκευή, 01/07/2022

3 Συμπλήρωση πινάκων από ΠΔΕ και αποστολή πινάκων στο Τμήμα Β΄ της Δ/νσης ΕΑΕ Έως Πέμπτη, 07/07/2022

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ για την Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ για ΣΧΟΛ.ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

1 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και διαβίβασης τους στις ΔΙΔΕ Έως και Πέμπτη, 30/6/2022

2 Καταχώριση αιτημάτων, συμπλήρωση πινάκων από ΔΙΠΕ και αποστολή τους στις ΠΔΕ Έως και Πέμπτη, 07/07/2022

3 Συμπλήρωση πινάκων από ΠΔΕ και αποστολή πινάκων στο Τμήμα Β΄ της Δ/νσης ΕΑΕ Έως Τρίτη, 12/07/2022