Πρόσφατες ανακοινώσεις

Μεταφορά Server Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης Σχολικών Συμβουλίων Δήμου Βέροιας

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, το Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης Σχολικών Συμβουλίων Δήμου Βέροιας μεταφέρθηκε από το Server της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ημαθίας στον αντίστοιχο Server της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας.
Το Σύστημα θα είναι διαθέσιμο προς καταχώρηση μετά τις 10.00π.μ. της 24ης Ιανουαρίου.

Όσοι από τους Διευθυντές έχουν πρόβλημα με την πρόσβαση σε αυτό, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία της Επιτροπής στο τηλέφωνο 2331066775.