Πρόσφατες ανακοινώσεις

Λειτουργία Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας στις 13/02/2011

Σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων των Δήμων Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας στις 13/02/2011 αποφασίστηκαν τα εξής:

Δήμος Βέροιας: Θα λειτουργήσουν κανονικά όλες οι σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης εκτός από το Δημοτικό Σχολείο Ριζωμάτων και τα Νηπιαγωγεία Σφηκιάς, Ριζωμάτων και Δασκίου που θα παραμείνουν κλειστά.

Δήμος Νάουσας: Θα λειτουργήσουν όλες οι σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης. Το Νηπιαγωγείο Ροδοχωρίου θα ξεκινήσει τη λειτουργία του στις 9 το πρωί.

Δήμος Αλεξάνδρειας: Θα λειτουργήσουν κανονικά όλες οι σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης.