Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ, ΔΕ 2012-2013

– Συμπληρωματικές αποσπάσεις – εγκύκλιος

– Έντυπο αίτησης απόσπασης