Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Α΄ΦΑΣΗ

Πίνακας τοποθετήσεων αναπληρωτών δασκάλων Α΄ Φάσης σύμφωνα με την υπ΄αρ. 33/7-9-2012 πράξη του ΠΥΣΠΕ Ημαθίας